Aktualny stan wiedzy w zakresie leczenia interdyscyplinarnego chłoniaków w oparciu o informacje pozyskane na konferencji ASTR0’S 56-th Annual Meeting.
PDF (Język Polski)

Keywords

mycosis fungoides
total skin irradiation

How to Cite

Rucińska, A. (2021). Aktualny stan wiedzy w zakresie leczenia interdyscyplinarnego chłoniaków w oparciu o informacje pozyskane na konferencji ASTR0’S 56-th Annual Meeting. Letters in Oncology Science, 18(1), 20–23. https://doi.org/10.21641/los.2021.18.1.51

Abstract

Radioterapia wąską wiązką elektronów skóry całego ciała jest skuteczną metodą leczenia chorych na ziarniniaka grzybiastego. Leczenie dawką konwencjonalną 36 Gy wiąże się z wielotygodniową hospitalizacją i stosunkowo dużą toksycznością leczenia. Na ASTRO 56 przedstawiono wyniki trzech badań  prospektywnych drugiej fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia niską dawką całkowitą.

https://doi.org/10.21641/los.2021.18.1.51
PDF (Język Polski)

References

Willemze R., Jaffe E. S., Burg G. i wsp.: WHO-EORTC classification of cutaneous lymphomas. Blood 2005; 105(10):3768-3785;

McKee P.H, Colonie E., Grauter S.R.: Pathology of the skin. Vol. 2, Elsevier Mosby 2005; 1357-1458;

Sokołowska-Wojdyło M.:Pierwotne chłoniaki skóry; 65-66

Elsayad K, Kriz J, Moustakis et al.; Total Skin Electron Beam for Primary Cutaneus T-Cell Lymphoma; Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2015 Dec 1;93(5):1077-86.

Moraes FY, Carvalho Hde A, Hanna SA, Silva JL, Marta GN. Literature revive of clinical fesults of total skin electron irradiation (TSEBT) of mycosis fungoides in adults. Rep Pract Oncol Radiother. 2013 Sep 27;19(2):92-8

Chinn DM, Chow S, Kim YH, Hoppe RT. Total skin electron beam therapy with or without adjuvant topical nitrogen mustard or nitrogen mustard alone as initial treatment of T2 and T3 mycosis fungoides. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;43:951-958

Ysebaert L, Truc G, Dalac S et al. Ultimate results of radiation therapy for T1-T2 mycosis

fungoides. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;58:1128-1134.

Harrison C, Young J, Navi D, et al. Revisiting low-dose total skin electron beam therapy in

mycosis fungoides. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:e651-657

Hoppe RT, Harrison C, Tavallaee M, et al. Low-dose total skin electron beam therapy as an effective modality to reduce disease burden in patients with mycosis fungoides: results of a pooled analysis from 3 phase-II clinical trials. J Am Acad Dermatol 2015;72:286-292.

Chowdhary M, Kabbani AA, Rimtepathip P, Cole DA Jr, Cohen DJ.Rapidly progressive stage IVB mycosis fungoides treated with low dose total skin electron beam therapy; Onco Targets Ther. 2015 Jul 1;8:1597-601

Kazmierska J. Clinical results of the total skin electron irradiation of the mycosis fungoides in adults. Conventional fractionation and low dose schemes.Rep Pract Oncol Radiother 2013 Sep 26;19(2):99-103

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.