Brachyterapia mięsaków tkanek miękkich w lokalizacji uro-genitalnej u dzieci w świetle doniesień konferencji ESTRO35.
PDF (Język Polski)

Keywords

brachyterapia
onkologia dziecięca
mięsaki tkanek miękkich

How to Cite

Chyrek, A. J. (2018). Brachyterapia mięsaków tkanek miękkich w lokalizacji uro-genitalnej u dzieci w świetle doniesień konferencji ESTRO35. Letters in Oncology Science, 15(2), 48–51. https://doi.org/10.21641/los.15.2.56

Abstract

Wiosną 2016 roku w Turynie we Włoszech odbyła się kolejna, 35 konferencja naukowa Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO). W jej trakcie prezentowany był panel grupy GEC-ESTRO zajmującej się brachyterapią – metodą radioterapii polegającą na bezpośrednim wprowadzeniu izotopu promieniotwórczego w guza lub jego lożę. Artykuł ten ma na celu prezentację doniesień dotyczących brachyterapii mięsaków tkanek miękkich wieku dziecięcego – leczenia, które niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści dla pacjentów pediatrycznych, a nie jest niestety dostępne w Polsce.

https://doi.org/10.21641/los.15.2.56
PDF (Język Polski)

References

Gerbaulet A, Pötter R. Paediatric Malignancies; GEC-ESTRO Handbook Paediatric Malignancies (2002)

Bernarda Kazanowska, Alicja Chybicka ''Nowotwory tkanek miękkich - Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2011 r."

CWS-2006. A guidance for risk adapted treatment of soft tissue sarcoma in children, adolescents and young adults, version 1.3.

Fijuth J. Brachytherapy in paediatric malignancies – review of indications; J Contemp Brachytherapy. 2010 Jun; 2(2): 81–83.

Magné N. and Haie-Meder C. Brachytherapy for genital-tract rhabdomyosarcomas in girls: technical aspects, reports, and perspectives. Lancet Oncol. 2007; 8: 725–72

Levy A, Martelli H et al. Late toxicity of brachytherapy after female genital tract tumors treated during childhood: Prospective evaluation with a long-term follow-up. Radiotherapy and Oncology, Vol. 117, Issue 2, p206–212

McDowell HP. Update on childhood rhabdomyosarcoma. Arch Dis Child 2003;88:354–7

Chargari C, Haie-Meder C, Brachytherapy Combined With Surgery for Conservative Treatment of Children With Bladder Neck and/or Prostate Rhabdomyosarcoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 Jun 1;98(2):

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.