Przykłady zastosowania automatycznego planowania leczenia w praktyce klinicznej zaprezentowane podczas Konferencji ESTRO 35
PDF (Język Polski)

Keywords

automatyczne planowanie leczenia
RapidPlan
Erasmus-iCycle
automatic treatment planning

How to Cite

Olmińska, M. (2018). Przykłady zastosowania automatycznego planowania leczenia w praktyce klinicznej zaprezentowane podczas Konferencji ESTRO 35. Letters in Oncology Science, 15(2), 52–58. https://doi.org/10.21641/los.15.2.57

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie przykładów zastosowania automatycznego planowania leczenia w praktyce klinicznej, zaprezentowanych podczas konferencji ESTRO 35 w Turynie.

https://doi.org/10.21641/los.15.2.57
PDF (Język Polski)
Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.