Rak płuca - co możemy zaoferować naszym pacjentom?
PDF (Język Polski)

Keywords

automatyczne planowanie leczenia
RapidPlan
Erasmus-iCycle

How to Cite

Karolak, A. (2018). Rak płuca - co możemy zaoferować naszym pacjentom?. Letters in Oncology Science, 15(2), 66–70. https://doi.org/10.21641/los.15.2.75

Abstract

The number of people suffering from lung cancer continues to grow. During the 36th ESTRO conference, the treatment options for this cancer were presented. Nuclear medicine plays an important role in treatment. Thanks to this method, the size and area of the tumor can be precisely determined. On the other hand, radiotherapy alone requires the integration of a multidisciplinary team to be able to initiate patient therapy. In order to be able to start a patient's therapy, radiotherapy requires a multidisciplinary integration of whole team. ESMO (European Society for Medical Oncology) and NCCN (National Comprehensive Cancer Network) have provided guidelines that allow proper qualification of the patient for the type of treatment. The guidelines presented on the basis of ESTRO ACROP involved the equipment and its capabilities that can be used for radiotherapy of patients with lung cancer.

https://doi.org/10.21641/los.15.2.75
PDF (Język Polski)

References

Focus on lung cancer: What a radiotherapy department should offer their patients M. Guckenberger , University Hospital Zürich, Department of Radiation Oncology, Zurich, Switzerland

PET/CT artefacts for RT planning A. Santos, Hospital Cuf Descobertas- S.A.

Vincent T. DeVita, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg: Devita, Hellman & Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology. Wyd. 8. Lippincott Williams & Wilkins, 2008. ISBN 978-0-7817-7207-5

Metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2nd ESMO Consensus Conference on Lung Cancer: `early-stage non-small-cell lung cancer consensus on diagnosis, treatment and follow-up

2nd ESMO Consensus Conference in Lung Cancer: locally advanced stage III non-small-cell lung cancer

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.