Combination of radiation and immunotherapy – current scientific research
PDF (Język Polski)

Keywords

radiation
immunotherapy
immune checkpoint inhibitors
abscopal effect
stereotactic body radiotherapy

How to Cite

Deja, A. (2018). Combination of radiation and immunotherapy – current scientific research. Letters in Oncology Science, 15(3), 102–106. https://doi.org/10.21641/los.15.3.86

Abstract

In recent years, it has been noted that the combination of radiation and immunotherapy is more benefitial than both modalities used separately. The interactions between immune checkpoint inhibitors and high-dose radiotherapy are curently an important topic of ongoing scientific trials. This review highlights some of the presented papers during the ESTRO 37 congress in 2018.

https://doi.org/10.21641/los.15.3.86
PDF (Język Polski)

References

Rodolfo Chicas-Sett, Ignacio Morales-Orue, Delvys Rodriguez-Abreu, Pedro Lara-Jimenez. Clin Transl Radiat Oncol. 2018 Feb; 9: 5–11. 10.1016/j.ctro.2017.12.004

Sundahl N. et al. J Transl Med. 2017 Jun 29;15(1):150. doi: 10.1186/s12967-017-1251-3

Study of Pembrolizumab With or Without Platinum-based Combination Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone in Urothelial Carcinoma (MK-3475-361/KEYNOTE-361) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853305

Xuanwei Zhang, MSc and Gabriele Niedermann, MD. Abscopal Effects With Hypofractionated Schedules Extending Into the Effector Phase of

the Tumor-Specific T-Cell Response. Int. Journal of Radiation Oncology

'End of an Era' for Chemo in Non-Small Cell Lung Cancer - Medscape - Jun 03, 2018.

https://www.medscape.com/viewarticle/897538

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.