Prostate cancer – what is the best therapy we should treat our patients with.
PDF (Język Polski)

Keywords

rak prostaty
hipofrakcjonacja
spacery

How to Cite

Włodek, M. (2020). Prostate cancer – what is the best therapy we should treat our patients with. Letters in Oncology Science, 17(3), 15–22. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.3.145

Abstract

Prostate cancer is still a serious problem in the modern world. During the 36th ESTRO conference an attempt was made to determine which therapy is the best for patients suffering from this disease. Particular attention has been paid to the correct determination of the severity of the disease - according to the European Association of Urology (EAU) - which is the basis to treat patients in a proper way. The attention was also paid to the use of hypofractionaction and spacers used to healthy tissues protection.

 

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.3.145
PDF (Język Polski)

References

Guidelines on Prostate Cancer. A. Heidenreich, M. Bolla, S. Joniau, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, H-P. Schmid, T.H. van der Kwast, T. Wiegel, F. Zattoni

What are the best ingredients to deliver the optima radiotherapy for prostate cancer. V. Khool, Royal Marsden Hospital Trust & Institute of Cancer Research, Department of Clinical Oncology, London, United Kingdom

Diagnostic accuracy of multi-parametric MRI and TRUS biopsy in prostate cancer (PROMIS): a paired validating confirmatory study. Ahmed HU, El-Shater Bosaily A, Brown LC, Gabe R, Kaplan R, Parmar MK, Collaco-Moraes Y, Ward K, Hindley RG, Freeman A, Kirkham AP, Oldroyd R, Parker C, Emberton M; PROMIS study group

Clinical evidence for hypofractionation In prostate cancer what is the optimum? P. Blanchard, Institut Gustave Roussy, Villejuif, France

FLAME: Investigate the Benefit of a Focal Lesion Ablative Microboost in Prostate Cancer (FLAME). M. van Vulpen, UMC Utrecht

High dose rate brachytherapy as monotherapy for localised prostate cancer: a hypofractionated two-implant approach in 351 consecutive patients. Nikolaos Zamboglou et al.

The role of spacers in the era of highly conformal, hypo-fractionated, image guided, adaptive radiotherapy of the prostate P. Scherer, F.Wolf,C.Gaisberger,F.Sedlmayer,Gemeinn. Sbg. Landeskliniken Betriebs. GmbH, University Clinic for Radiotherapy and RadioOncology, Salzburg, Austria

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.