Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w świetle doniesień konferencyjnych 3rd ESTRO Forum w Barcelonie.
PDF (Język Polski)

Keywords

radioterapia
zarządzanie ryzkiem
kontrola jakości

How to Cite

Kowalik, A. N. (2016). Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w świetle doniesień konferencyjnych 3rd ESTRO Forum w Barcelonie. Letters in Oncology Science, 13(4), 73–78. https://doi.org/10.21641/los.13.4.16

Abstract

Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w dobie nowoczesnych technologii i coraz bardziej skomputeryzowanych systemów odgrywa coraz większą  i znaczącą rolę w procesie radioterapii. Toteż coraz częściej podczas sympozjów, konferencji pojawiają się specjalne bloki tematyczne dedykowane tej tematyce. Również podczas tegorocznego 3rd ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology) Forum w Barcelonie poświęcono tej tematyce specjalny panel podczas, którego poruszono zagadnienia dotyczące kwestii zarządzania ryzykiem oraz analizy ryzyka, które są ściśle związane z kontrolą jakości oraz bezpieczeństwem w radioterapii. W celu przedstawienia najnowszych trendów z niniejszego zagadnienia dokonano analizy wybranych doniesień naukowych zaprezentowanych podczas 3rd ESTRO Forum w Barcelonie.

https://doi.org/10.21641/los.13.4.16
PDF (Język Polski)

References

Dunscombe P, Grau C, Defourny N, Malicki J, Borras JM, Coffey M, i in. Guidelines for equipment and staffing of radiotherapy facilities in the European countries: Final results of the ESTRO-HERO survey. Radiother Oncol. 2014;112:165-77

Radiotherapy risk profile, Technical Manual, World Health Organization, WHO/IER/PSP/2008.12.

6.http://www.acciradworkshop.eu/media/files/attachment/pierre_scalliet_prisma_in_belgium1372072460.pdf

IAEA safety glossary: Terminology used in nuclear safety and radiation protection. 2007 Edition. Available at: www-pub.iaea.org.

International Classification for Patient Safety (ICPS). World Health Organisationn (WHO). Avaliable at: www.who.int/patientsafety/taxonomy/en/. Accessed 24th June 2008.

HTA Initiative #22: A Reference Guide for Learning from Incidents in Radiation Treatment. Alberta Heritage Foundation for Medical Research; Edmonton, Alberta: 2006.

www.rosis.info

Cuninngham J, Radiation Oncology Safety Information System (ROSIS), A reporting and learning system for radiation Oncology, 2011.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A9f7wkYdNGgJ:www.rosis.info/courses/2012/ROSIS_12.International_Reporting_Systems_Safron_and_ROSIS_OHolmberg.ppsx+&cd=10&hl=pl&ct=clnk&gl=pl, 30.08.2015.

https://rpop.iaea.org/SAFRON

Vuuren W. von, Shea C.E, Schaaf T.W. van der, The development of an incident analysis tool for the medical field. Eindhoven: Technishe University Eindhoven, 1997.

IAEA safety glossary: Terminology used in nuclear safety and radiation protection. 2007 Edition., http://wwwpub. iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1290_web., pdf. accessed 30 July 2008.

Ortiz P, Oresegun M, Wheatley J. Lessons from major radiation accidents. IAEA publication. (http://www.irpa.net/irpa10/cdrom/00140.pdf, accessed 11 October 2007).

Holmberg O, McClean B. Preventing treatment errors in radiotherapy by identifying and evaluating near-misses and actual incidents. Journal of Radiotherapy in Practice, 2002, 3:13–25. T. Knoos, The ESTRO task force on risk managment – A Status Report, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

E. Ford, AAPM safety profile assessment results from the first year of use, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

C. Prieto Martin, MARR project for risk assessment results of pilot test, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

D. Gilley, IAEA: Proactive and restrospective management with potential for benchmarking, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

E. Lartigua, Quality assessment in radiotherapy, critical view on Quality Indicators, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

P. Tripuraneni, ASTRO accreditation programmes (APEx) – ASTRO, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

C. Ceberg, Report on the ESTRO task group on Quality management in radiation therapy, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

P. Maingon, How can the radiation oncologist secure patient safety, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.