Automated planning, knowledge-based planning and other novel developments in radiotherapy treatment planning - how do they work and perform at the ESTRO 36th conference, Vienna, Austria.
PDF (Język Polski)

Keywords

radiotherapy, automated planning, knowledge-based planning

How to Cite

Skrobała, A. (2020). Automated planning, knowledge-based planning and other novel developments in radiotherapy treatment planning - how do they work and perform at the ESTRO 36th conference, Vienna, Austria. Letters in Oncology Science, 17(1), 64–40. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.176

Abstract

The aim of this study was to review and presentation system of automated planning, knowledge-based planning and other novel developments in radiotherapy treatment planning, with the answer on the question; how do these system work and perform.  The review was based on selected reports and research problems presented during ESTRO 36th annual conference held in Vienna, Austria.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.176
PDF (Język Polski)

References

Nelms BE, Robinson G, Markham J, wsp. Variation in external beam treatment plan quality: An inter-institutional study of planners and planning systems. Pract Radiat Oncol. 2012;2:296-305.

B. Heijmen, P. Voet, L. Rossi, wsp. Automated planning, knowledge-based planning and other novelties in treatment planning - how do they work and perform? Radiotherapy and Oncology, Radiotherapy and Oncology, 2017;123:126

Berry SL, Boczkowski A, Ma R, wsp. Interobserver variability in radiation therapy plan output: Results of a single-institution study. Pract Radiat Oncol. 2016;6:442-9.

Hussein M, South CP, Barry MA, wsp. Clinical validation and benchmarking of knowledge-based IMRT and VMAT treatment planning in pelvic anatomy. Radiother Oncol. 2016 ;120:473-9.

Sharfo A.W.M, Dirkx M.L.P, Bijman R.G, wsp.s Late toxicity in HYPRO randomized trial analyzed by automated planning and intrinsic NTCP modelling Radiotherapy and Oncology, 2017;123:126.

Van der Veen G, Duijn A, Trinks J, wsp. Acceptance rates of automatically generated treatment plans for breast cancer Radiotherapy and Oncology, 2017;123:126–7.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.