The utility of the 18F-FDG PET/CT in the primary and metastatic brain lesions diagnosis
PDF (Język Polski)

Keywords

18F-fluorodeoxyglucose
oncology
positron emission tomography
quality of life

How to Cite

Medak, A., Wojtowicz, J., Pietrasz, K., Cholewiński, W., Pisarska, B., Heydrych, A., Matuszewski, K., Szweda, H., Mantaj, P., Urbaniak, K., Wiecheć, K., & Pietrzak, A. K. (2020). The utility of the 18F-FDG PET/CT in the primary and metastatic brain lesions diagnosis. Letters in Oncology Science, 17(3), 1–7. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.3.183

Abstract

The study aims to show that despite the non-tumor-specific properties of the radiopharmaceutical 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose (18F-FDG), performing the 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) might help to detect primary and metastatic brain lesions, which can significantly affect treatment and quality of life of the oncological patients’.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.3.183
PDF (Język Polski)

References

Dostęp w Internecie: World Health Organization (WHO). Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. (‎1997)‎. WHOQOL : measuring quality of life. Dostęp w: https://apps.who.int/iris/handle/10665/63482.

Królicki L, Kunikowska J, Kobylecka M, Mączewska J, Fronczewska K. Znaczenie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w diagnostyce schorzeń onkologicznych. Postępy Nauk Medycznych 2011;2:104-8.

Almuhaideb A, Papathanasiou N, Bomanji J. 18F-FDG PET/CT Imaging In Oncology. Ann Saudi Med. 2011;31:3-13.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej (Dz.Urz.Min.Zdr.z dn. 29.12.2014r. poz.82).

Boellaard R, Delgado-Bolton R, Oyen WJ, Giammarile F, Tatsch K, Eschner W i wsp. FDG PET/CT: EANM Procedure Guidelines for Tumour Imaging: Version 2.0. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015;42:328-54.

Nagańska E. Objawy neurologiczne guzów mózgu. Postępy Nauk Medycznych 2006;3:112-18.

Abbasain H, Sadeghi R, Emami F, Dabbagh Kakhki VR. 18FDG PET/CT in Pulmonary Carcinosarcoma and Brain Metastasis. Asia Ocean J Nucl Med Biol 2019;7:181-4.

Butowski NA. Epidemiology and Diagnosis of Brain Tumors. Continuum (Mineap Minn) 2015;21:301-13.

Lin X, DeAngelis LM. Treatment of Brain Metastases. J Clin Oncol 2015;33:3475-84.

Langegård U, Ahlberg K, Fransson P, Johansson B, Sjovall K, Bjork-Erkisson T i wsp. Evaluation of Quality of Care in Relation to Health-Related Quality of Life of Patients Diagnosed With Brain Tumor: A Novel Clinic for Proton Beam Therapy. Support Care Cancer 2019;27:2679-91.

Urbański B. The role of surgery and radiotherapy in management of breast cancer brain metastases. Letters in Oncology Science 2019;16:23-6.

Rosenfelder N, Brada M. Integrated treatment of brain metastases. Curr Opinion Oncol 2019;31:501-7.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.