The utility of the 18F-FDG PET/CT in the primary and metastatic brain lesions diagnosis
PDF (Język Polski)

Keywords

18F-fluorodeoxyglucose
oncology
positron emission tomography
quality of life

How to Cite

Medak, A., Wojtowicz, J., Pietrasz, K., Cholewiński, W., Pisarska, B., Heydrych, A., … Pietrzak, A. K. (2020). The utility of the 18F-FDG PET/CT in the primary and metastatic brain lesions diagnosis. Letters in Oncology Science, 17(3), 1–7. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.3.183

Abstract

The study aims to show that despite the non-tumor-specific properties of the radiopharmaceutical 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose (18F-FDG), performing the 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) might help to detect primary and metastatic brain lesions, which can significantly affect treatment and quality of life of the oncological patients’.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.3.183
PDF (Język Polski)

References

Dostęp w Internecie: World Health Organization (WHO). Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. (‎1997)‎. WHOQOL : measuring quality of life. Dostęp w: https://apps.who.int/iris/handle/10665/63482.

Królicki L, Kunikowska J, Kobylecka M, Mączewska J, Fronczewska K. Znaczenie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w diagnostyce schorzeń onkologicznych. Postępy Nauk Medycznych 2011;2:104-8.

Almuhaideb A, Papathanasiou N, Bomanji J. 18F-FDG PET/CT Imaging In Oncology. Ann Saudi Med. 2011;31:3-13.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej (Dz.Urz.Min.Zdr.z dn. 29.12.2014r. poz.82).

Boellaard R, Delgado-Bolton R, Oyen WJ, Giammarile F, Tatsch K, Eschner W i wsp. FDG PET/CT: EANM Procedure Guidelines for Tumour Imaging: Version 2.0. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015;42:328-54.

Nagańska E. Objawy neurologiczne guzów mózgu. Postępy Nauk Medycznych 2006;3:112-18.

Abbasain H, Sadeghi R, Emami F, Dabbagh Kakhki VR. 18FDG PET/CT in Pulmonary Carcinosarcoma and Brain Metastasis. Asia Ocean J Nucl Med Biol 2019;7:181-4.

Butowski NA. Epidemiology and Diagnosis of Brain Tumors. Continuum (Mineap Minn) 2015;21:301-13.

Lin X, DeAngelis LM. Treatment of Brain Metastases. J Clin Oncol 2015;33:3475-84.

Langegård U, Ahlberg K, Fransson P, Johansson B, Sjovall K, Bjork-Erkisson T i wsp. Evaluation of Quality of Care in Relation to Health-Related Quality of Life of Patients Diagnosed With Brain Tumor: A Novel Clinic for Proton Beam Therapy. Support Care Cancer 2019;27:2679-91.

Urbański B. The role of surgery and radiotherapy in management of breast cancer brain metastases. Letters in Oncology Science 2019;16:23-6.

Rosenfelder N, Brada M. Integrated treatment of brain metastases. Curr Opinion Oncol 2019;31:501-7.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.