Porównanie rozkładów dawek dla napromieniania mózgu dla technik dynamicznych IMRT i VMAT oraz techniki 3DCRT
PDF

Keywords

wbrt
VMAT
IMRT
3DCRT
radioterapia

How to Cite

Kijeska, W., Radomiak, M., Kosmowska, J., & Skrobała, A. (2024). Porównanie rozkładów dawek dla napromieniania mózgu dla technik dynamicznych IMRT i VMAT oraz techniki 3DCRT . Letters in Oncology Science, 21(1). Retrieved from https://journals.wco.pl/los/article/view/245

Abstract

Whole-brain radiotherapy is a standard treatment for many brain metastases. Whole brain irradiation is a palliative treatment aimed at improving the patient's quality of life. Historically, this procedure was most often performed using two opposing side beams. However, as patients increasingly undergo repeated radiotherapy, dynamic techniques are used to minimize doses to critical organs. The study aimed to compare techniques used in whole brain irradiation in terms of dose analysis in critical organs (OAR, Organs at Risk). A group of 5 patients with brain metastases were qualified for the study. For each patient, a treatment plan was prepared using a static three-dimensional conformal radiotherapy technique (3DCRT) and two plans using a dynamic technique (IMRT, Intensity Modulated Radiation Therapy), and (VMAT, volumetric modulated arc therapy). All plans were compared with each other in terms of isodose coverage of 98% and 95% of the planned irradiation volume (PTV, Planning Target Volume) and the dose in 2% of the PTV volume, maximum doses in the OAR: lenses, eyes and in the left and right optic nerve. Mean maximum lens dose values ​​were below tolerance dose values but with better lens protection in favor of dynamic techniques; the average value of the maximum dose for the eyes and optic nerve was very similar consistent with the tolerance doses. Dynamic techniques enable better coverage of the PTV volume with the administered dose and minimize doses administered to critical organs.

PDF

References

Mucha-Małecka A., Gliński B., Jakubowicz E. Radiochirurgia stereotaktyczna w praktyce klinicznej Onkol. Prak. Klin. 2013; 9:123–127.

Kluska A., Stanisławek A., Kapuściński W., in. Radioterapia u chorych z przerzutami nowotworowymi do mózgu – stan obecny Medycyna Paliatywna 2019;11:13–20.

Andrevska A., Knight A. Wykonalność i korzyści stosowania terapii łukiem wolumetrycznym u pacjentów z przerzutami do mózgu: przegląd systematyczny. Journal of Medical Radiation Sciences 2014; 61:267–276.

Khuntia D., Brown P., Li J., Mehta M. P. Radioterapia całego mózgu w zarządzaniu przerzutami do mózgu. Journal of Clinical Oncology 2006;24:1295–1304.

Sood S., Pokhrel D., McClinton C., in.al Terapia łukiem modulowanym wolumetrycznym (VMAT) do radioterapii całego mózgu: nie tylko do oszczędzania hipokampa, ale także do zmniejszania dawki do zagrożonych narządów. Dozymetria medyczna 2017;42:375–383.

Saad E., Elshahat K., Metwally H. Porównanie dozymetryczne między radioterapią modulowaną intensywnością a terapią łukową modulowaną wolumetrycznie w hipokampie oszczędzającym w przerzutach do mózgu leczonych przez napromieniowanie całego mózgu i jednoczesne zintegrowane wzmocnienie. Dziennik Radioterapii w Praktyce 2019:1–7.

Hoffmann Ch., Distel L., Knippen S., in.al Redukcja objętości mózgu po radioterapii całego mózgu: kwantyfikacja i znaczenie prognostyczne. Neuro-Onkologia 2018;20:268–278.

Międzynarodowa Komisja ds. Jednostek Promieniowania i Pomiarów. Raport 83: Przepisywanie, nagrywanie i raportowanie radioterapii modulowanej intensywnością fotonów (IMRT). Raport ICRU 83. ICRU, 2010;10.

Hutnik M., Składowski K., Wygoda A., et.al Dawki tolerancji dla narządów krytycznych w radioterapii chorych na raka głowy i szyi. NOWOTWORY Journal of Oncology 2013;63:35–47.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Letters in Oncology Science

Downloads

Download data is not yet available.