Porównanie rozkładów dawek dla nowotworu odbytnicy dla dwóch pozycji pacjenta w trakcie procesu napromieniania: pozycja na plecach i na brzuchu.
PDF

Keywords

nowotwór odbytnicy
unieruchomienie (Bellyboard))
radioterapia
vmat

How to Cite

Kosmowska, J., Weronika Kijeska, Maria Radomiak, & Agnieszka Skrobała. (2024). Porównanie rozkładów dawek dla nowotworu odbytnicy dla dwóch pozycji pacjenta w trakcie procesu napromieniania: pozycja na plecach i na brzuchu. Letters in Oncology Science, 21(1). Retrieved from https://journals.wco.pl/los/article/view/246

Abstract

Celem pracy było porównanie rozkładów dawek planów wykonanych techniką obrotową z modulacją intensywności dawki VMAT (ang. Volumetric Modulated Arc Theraphy) dla nowotworu odbytnicy dla dwóch pozycji pacjenta: pozycji na plecach i na brzuchu. Wybrano retrospektywnie pacjentów do dwóch grup, każda  składała się z 10 pacjentów. Dla każdego pacjenta wykonano plan leczenia w technice VMAT z zastosowaniem dwóch lub trzech łuków o energii 6 MV, z wykorzystaniem akceleratora liniowego TrueBeam. Dawka zadana wynosiła 25 Gy w 5 frakcjach. W planach przeanalizowano następujące parametry: wartości dawki zdeponowanej w 98% i 2% objętości PTV oraz wartość dawek jakie otrzymały narządy krytyczne. W grupie pacjentów leczonych w pozycji na brzuchu wykazano redukcję dawki w jelitach poprzez zmniejszenie objętości jelita w polu napromieniowania w porównaniu do ułożenia pacjenta w pozycji na plecach. Różnica dawek w innych narządach krytycznych jest nieznaczna.

PDF

References

https://alivia.org.pl/wiedza-o-raku/rak-odbytnicy/ [dostęp 30.10.2023]

https://onkologia.org.pl/pl/nowotwor-jelita-grubego-czym-jest#page-main-image [dostęp 30.10.2023]

Bujko K. Radioterapia u chorych na raka jelita grubego.Via Medica, Gastroenterologia Kliniczna 2013;5:162–167.

Bujko K. Czy przedoperacyjna radioterapia powinna stanowić standard postępowania u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy? Głos na tak. Nowotwory Journal of Oncology 2014;64:84–89.

Badian M., Dzierżanowski T. Popromienne zapalenie jelit. Medycyna Paliatywna 2019;11:9–12.

https://civcort.com/ro/hip-pelvic-positioning/bellyboards/bellyboards-HP1.htm [dostęp 30.10.2023]

Benzen S., Constine L.S., Deasy J.O. and et al. Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the Clinical, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2010;76:3-9.

Koelbl O., Richter S., Flentje M. Influence of patient positioning on dose-volume histogram and normal tissue complication probability for small bowel and bladder in patients receiving pelvic irradiation: A prospective study using a 3d planning system and a radiobiological model. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999;45(5):1193-1198.

Kim T. H., Chie E.K., Kim D.Y. and et al. Comparison of the belly board device method and the distended bladder method for reducing irradiated small bowel volumes in preoperative radiotherapy of rectal cancer patients. Int J Colorectal Dis. 2007;22:373-379.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Letters in Oncology Science

Downloads

Download data is not yet available.