Aspekty kliniczne i techniczne radioterapii śródoperacyjnej. Przegląd publikacji ustnych oraz plakatowych podczas konferencji ESTRO w Barcelonie w 2015 r.
PDF (Język Polski)

Keywords

radioterapia śródoperacyjna
pomiar dawki in-vivo
symulacje Monte Carlo

How to Cite

Pawałowski, B. (2017). Aspekty kliniczne i techniczne radioterapii śródoperacyjnej. Przegląd publikacji ustnych oraz plakatowych podczas konferencji ESTRO w Barcelonie w 2015 r. Letters in Oncology Science, 14(2), 29–32. https://doi.org/10.21641/los.14.2.27

Abstract

W 2015 roku w Barcelonie odbyła się kolejna konferencja Europejskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii - ESTRO (European Society for Radiation and Oncology). W trakcie trwania konferencji wyodrębniony został osobny panel podczas, którego prezentowane były doniesienia związane z fizycznymi i technicznymi aspektami radioterapii śródoperacyjnej. Większość prezentowanych podczas tej sesji prac przedstawiała doświadczenia różnych ośrodków związane z wykonywaniem pomiaru dawki in-vivo oraz trudności z tym związane. Zaprezentowano również wyniki dla modelu obliczeniowego rozkładu dawki Monte Carlo dla którego osiągnięto bardzo dobrą zgodność z pomiarami. Jednym z bardziej interesujących wystąpień była praca, w której  porównywano obecnie dostępne metody leczenia radioterapeutycznego typu „boost”. Również podczas sesji plakatowej, przedstawione zostały bardzo interesujące prace naukowe m.in. dozymetryczna weryfikacja modyfikatorów dawki oraz osłon wykorzystywanych w radioterapii śródoperacyjnej.
https://doi.org/10.21641/los.14.2.27
PDF (Język Polski)

References

M. Essers, B.J. Mijnheer, In-Vivo Dosimetry During External Photon Beam Radiotherapy, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 43 (1999) 245–259.

A. Petoukhova et al., In vivo dosimetry with MOSFETs and GAFCHROMIC films during IORT for PBI. 3rd ESTRO Forum Barcelona 2016.

E. Costa et al., In vivo dosimetry using GAFCHROMIC films during IOERT of rectal cancer. 3rd ESTRO Forum Barcelona 2016.

E.B. Podgorsak, Radiation Oncology, Vienna 2005.

A. Esposito et al., Monte Carlo model for IOERT dose distribution studies. 3rd ESTRO Forum Barcelona 2016.

S. Simon et al., Which boost is the best boost? 3rd ESTRO Forum Barcelona 2016.

S. Adamczyk et al., Verification of dosimetric impact of attenuation plate and bolus cap in IOERT for breast cap. 3rd ESTRO Forum Barcelona 2016.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.