Ocena potencjału terapeutycznego Temsirolimusu w zaawansowanym stadium renal cell carcinoma
PDF (Język Polski)

Keywords

renal cell carcinoma
mTOR
temisirolimus
mysi ortotopowy model raka nerki

How to Cite

Suchorska, W. M., & Nowak, M. (2017). Ocena potencjału terapeutycznego Temsirolimusu w zaawansowanym stadium renal cell carcinoma. Letters in Oncology Science, 14(2), 45–54. https://doi.org/10.21641/los.14.2.32

Abstract

Według najnowszych doniesień epidemiologicznych, jasnokomórkowy rak nerki (RCC) stanowi 3% wszystkich nowotworów u dorosłych i wartość ta stale rośnie (w 2004 1,9%). Patogeneza RCC jest ściśle związana z nadekspresją mTOR (mammalian Target of Rapamycin). Temsirolimus (TORISEL™, CCI-779, Wyeth Pharmaceuticals, Philadelphia, PA, USA), jest estrem Sirolimusu (Rapamycyny), którego potencjał terapeutyczny związany jest z inhibicją szlaku mTOR. Celem ogólnym pracy była ocena efektywności terapii Temsirolimusem myszy z ortotopowym jasnokomórkowym rakiem nerki. Wyniki doświadczenia wskazują na wydłużenie średniego czasu przeżycia (OS) zwierząt w grupie przyjmującej lek od momentu zidentyfikowania przerzutu ogniska nowotworowego w płucu zwierzęcia („CCI9met”) o około 7 dni w stosunku do dwóch pozostałych grup doświadczalnych: poddanej terapii Temsirolimusem 24 godziny po implantacji komórek nowotworowych („CCI9”) oraz myszy grupy kontrolnej („bez leczenia”).
https://doi.org/10.21641/los.14.2.32
PDF (Język Polski)

References

Suchorska WM. Badania przedkliniczne modyfikowanej genem Hyper-IL-11 terapeutycznej szczepionki nowotworowej w jasnokomórkowym raku nerki. Rozprawa doktorska.oai:www.wbc.poznan.pl:106370 (2008).

Lam JS, Klatte T, Kimb HJ, Patard JJ, Breda A, Zisman A, Pantuck AJ, Figlin RA. Prognostic factors and selection for clinical studies of patients with kidney cancer. Crit. Rev. Oncol./Hematol. (2008) 65(3): 235–262.

Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z dnia 14.03.2017

Brugalolas J. Renal-Cell Carcinoma — Molecular Pathways and Therapies. N Engl J Med (2007) 356:185-187

Yang X, Yang C, Farberman A, Rideout TC, de Lange CF, France J, Fan MZ. The mammalian target of rapamycin-signaling pathway in regulating metabolism and growth. J Anim Sci. (2008) Apr;86(14 Suppl):E36-50.

Dancey JE. Therapeutic targets: mTOR and related pathways. Cancer Biol Ther. (2006) 5:1065–1073.

Wysocki PJ. mTOR in renal cell cancer: modulator of tumor biology and therapeutic target." Expert review of molecular diagnostics (2009) 9.3: 231-241.

Shor B, Zhang WG, Toral-Barza L, Lucas J, Abraham RT, Gibbons JJ, Yu K. A new pharmacologic action of CCI-779 involves FKBP12-independent inhibition of mTOR kinase activity and profound repression of global protein synthesis. Cancer research, (2008) 68(8), 2934-2943.

Bhatia N, Zhao J, Wolf DM, Agarwal R. Inhibition of human carcinoma cell growth and DNA synthesis by silibinin, an active constituent of milk thistle: comparison with silymarin. Cancer Lett (1999) 147: 77–84.

Cho H, Ahn D-R, Park H, Yang EG. Modulation of p300 binding by posttranslational modifications of the C-terminal activation domain of hypoxia-inducible factor-1α. FEBS Lett. 2007;581:1542–1548.

Pantuck AJ, Zeng G, Belldegrun AS, Figlin RA. Pathology, Prognosis, and Targeted Teraphy for Renal Cell Carcinoma: Exploiting the Hypoxia–Induced Pathway. Clin. Cancer Res. . Cancer Res. (2003) 9: 4641-52.

Thomas GV, Tran C, Mellinghoff IK, Welsbie DS, Chan E, Fueger B et al. Hypoxia-inducible factor determines sensitivity to inhibitors of mTOR in kidney cancer. Nat Med (2006). 12: 122–127.

Del Bufalo D, Ciuffreda L, Trisciuoglio D, Desideri M, Cognetti F,2 Zupi G, Milella M. Antiangiogenic Potential of the Mammalian Target of Rapamycin Inhibitor Temsirolimus. Cancer Res 2006;66:5549-5554.

Hu Y, Liu J, Huang H. Recent agents targeting HIF-1α for cancer therapy. J Cell Biochem (2013) 114:498–509

Wimmer CD, Rentsch M, Crispin A, Illner WD, Arbogast H, Graeb C, Jauch KW, Guba M. The janus face of immunosuppression - de novo malignancy after renal transplantation: the experience of the Transplantation Center Munich. Kidney Int. 2007 Jun;71(12):1271-8

Hudes G, Carducci M, Tomczak P, Dutcher J, Figlin R, Kapoor A, Staroslawska E, Sosman J, McDermott D, Bodrogi I, et al. Global ARCC Trial. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced renal cell carcinoma. N. Engl. J. Med. (2007) 356:2271–2281.

Brugarolas J. Predictive Biomarkers for Molecularly Targeted Therapies in Renal Cell Carcinoma.J Natl Compr Canc Netw. 2016 Jul;14(7):925-7

Shor B, Zhang WG, Toral-Barza L, Lucas J, Abraham RT, Gibbons JJ, Yu K. A new pharmacologic action of CCI-779 involves FKBP12-independent inhibition of mTOR kinase activity and profound repression of global protein synthesis. Cancer Res. 2008 Apr 15;68(8):2934-43. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-07-6487.

Tzatsos A, Kandror KV. Nutrients suppress phosphatidylinositol 3-kinase/Akt signaling via raptor-dependent mTOR-mediated insulin receptor substrate 1 phosphorylation. Mol Cell Biol. 2006 Jan;26(1):63-76.

Leone M, Crowell KJ, Chen J, Jung D, Chiang GG, Sareth S, Abraham RT, Pellecchia M. The FRB domain of mTOR: NMR solution structure and inhibitor design. Biochemistry. 2006 Aug 29;45(34):10294-302.

Sehgal SN, Baker H, Vézina C. Rapamycin (AY-22,989), a new antifungal antibiotic. II. Fermentation, isolation and characterization. J Antibiot (Tokyo). (1975) 28(10):727-32.

Sehgal SN. Sirolimus: its discovery, biological properties, and mechanism of action. Transplant Proc. (2003) 35(3 Suppl):7S-14S.

Sehgal SN, Molnar-Kimber K, Ocain TD, Weichman BM. Rapamycin: a novel immunosuppressive macrolide. Med Res Rev. (1994)14(1):1-22

Granger DK, Cromwell JW, Chen SC, Goswitz JJ, Morrow DT, Beierle FA, Sehgal SN, Canafax DM, Matas AJ. Prolongation of renal allograft survival in a large animal model by oral rapamycin monotherapy. Transplantation. (1995) 27;59(2):183-6.

Sousa JE, Costa MA, Abizaid A, Feres F, Seixas AC, Tanajura LF, Mattos LA, Falotico R, Jaeger J, Popma JJ, Serruys PW, Sousa AG. Four-year angiographic and intravascular ultrasound follow-up of patients treated with sirolimus-eluting stents. Circulation. 2005 10;111(18):2326-9.

Milecki P. Ocena najnowszych trendów leczenia nowotworów układu moczowego prezentowanych na Konferencji ASTRO 2015, San Antonio, USA. Zeszyty Naukowe WCO (2016) vol 13. No 4, 79-82

Wysocki PJ, Kwiatkowska EP, Kazimierczak U, Suchorska W, Kowalczyk DW, Mackiewicz A. Captopril, an angiotensin-converting enzyme inhibitor, promotes growth of immunogenic tumors in mice. Clin Cancer Res. 2006 Jul 1;12(13):4095-102.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.