Znaczenie tomografii komputerowej w diagnostyce nowotworów wątroby
PDF (Język Polski)

Keywords

nowotwór wątroby
diagnostyka obrazowa
tomografia komputerowa

How to Cite

Głodek, A. M. (2017). Znaczenie tomografii komputerowej w diagnostyce nowotworów wątroby. Letters in Oncology Science, 14(3), 75–79. https://doi.org/10.21641/los.2017.14.3.38

Abstract

Badania obrazowe są integralną częścią diagnostyki chorób nowotworowych. Do badań tych zalicza się między innymi: ultrasonografię (USG), tomografię komputerową (TK) oraz rezonans magnetyczny (MRJ). Wykonanie ultrasonografii jest stosunkowo proste i tanie. W oparciu o przeprowadzone badanie USG, radiolog zazwyczaj jest w stanie ocenić wielkość wątroby, echogeniczność, czy obecność struktur patologicznych w jej obrębie. W celu uzyskania bardziej szczegółowej wiedzy na temat zmiany, pacjentom zaleca się badanie tomograficzne lub badanie rezonansem magnetycznym z użyciem środka kontrastowego. TK wykorzystuje promieniowanie jonizujące, dzięki czemu powinna być zlecana według ściśle określonych wskazań. W trakcie jednego badania wykonuje się wiele zdjęć rentgenowskich, co istotnie wpływa na dawkę zaabsorbowaną w ciągu roku przez pacjenta. Nowotwory wątroby stanowią 7% wszystkich nowotworów. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwór wątroby zalicza się między innymi marskość wątroby, zakażenie wirusem B lub C, a także nadużywanie alkoholu. Badanie TK pozwala na zdefiniowanie charakteru zmiany, a także jest pomocne w  określeniu jej zasięgu. Procedura ta umożliwia opisanie stosunku guza do struktur położonych w pobliżu. MRJ może być alternatywą w przypadku braku uzyskania satysfakcjonującej wiedzy na temat nowotworu w badaniach poprzednich.

https://doi.org/10.21641/los.2017.14.3.38
PDF (Język Polski)

References

Sąsiadek M. Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej 2015; 7: 3–23.

Onkologia.org.pl

Krzakowski M, Zieniewicz K, Habior A. Rak wątrobowo komórkowy — rozpoznanie i leczenie. Onkol. Prakt. Klin. 2009; 5: 125–140.

Kordek R, Jassem J, Krzakowski M, Jeziorski A. Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Via Medica 2016; 4: 185–194.

Szczeklik A, Gajewski P. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna 2009; 1: 542–552.

Hrynkiewicz A. Z, Rokita E. Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.

Małkowski P, Wasiask D, Czerwiński J. Rekomendacje dotyczące rozpoznania i leczenia raka wątrobowokomórkowego. Med. Sci. Review Hepatologia 2009; 4: 27–33.

Kordek R, Jassem J, Krzakowski M, Jeziorski A. Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Via Medica 2016; 4: 185–194.

Małkowski P, Wasiak D, Czerwiński J. Opcje terapeutyczne w raku wątrobowokomórkowym. Gastroenterol. Pol. 2009; 16: 333–338.

Pruszyński B. RADIOLOGIA. Diagnostyka obrazowa RTG, USG, TK, MR i medycyna nuklearna. PZWL 2005; 2: 304–319.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.