Optymalizacja czasu pracy i zarządzanie w zakładzie radioterapii w świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ESTRO 35 w Turynie
PDF (Język Polski)

Keywords

safety
management
radiotherapy

How to Cite

machtyl, artur. (2018). Optymalizacja czasu pracy i zarządzanie w zakładzie radioterapii w świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ESTRO 35 w Turynie. Letters in Oncology Science, 15(1), 6–10. https://doi.org/10.21641/los.15.1.52
https://doi.org/10.21641/los.15.1.52
PDF (Język Polski)
Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.