Aktywna obserwacja raka gruczołu krokowego w oparciu o doniesienia z konferencji ESTRO nr 35 w Turynie.
PDF (Język Polski)

Keywords

prostate cancer
active surveillance

How to Cite

Burchardt, W. (2018). Aktywna obserwacja raka gruczołu krokowego w oparciu o doniesienia z konferencji ESTRO nr 35 w Turynie. Letters in Oncology Science, 15(1), 17–26. https://doi.org/10.21641/los.15.1.59

Abstract

Rak gruczołu krokowego(RGK) dotyczy coraz większej liczby mężczyzn w Polsce.  Zwiększenie dostępności do  badania stężenia antygenu sterczowego (PSA) i większa świadomość społeczeństwa doprowadziła do wykrywania  choroby  u pacjentów bezobjawowych we wczesnym stadium. Skutkiem wczesnego wykrycia RGK jest możliwość zastosowania wielu opcji terapeutycznych. Jednakże u części chorych z RGK wprowadzenie leczenia  nie wydłuży życia i nie poprawi jego jakości, a nawet ją obniży ze względu na skutki uboczne.  Grupa chorych o niskim zaawansowaniu  największy zysk terapeutyczny odnosi z aktywnej obserwacji (AO).

AO to postępowanie oparte na monitorowaniu zaawansowania klinicznego, biochemicznego i histopatologicznego w celu uniknięcia leczenia lub jego odroczenia. Mimo wielu zalet i bezpieczeństwa, jest nadal bardzo rzadko stosowana w Polsce.  Celem pracy jest przedstawienie doniesień z konferencji Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej ( ESTRO ) w Turynie w 2016 roku na temat AO. W trakcie konferencji omówiono  postępowanie AO z punktu widzenia patologa , radiologa i onkologa. 

Podsumowując , AO jest postępowaniem bezpiecznym, obarczonym niskim ryzykiem skutków ubocznych,a także ekonomicznie uzasadnionym u dobrze dobranych chorych. 

https://doi.org/10.21641/los.15.1.59
PDF (Język Polski)

References

Bracarda S, de Cobelli O, Greco C, Prayer-Galetti T, Valdagni R, Gatta G, et al. Cancer of the prostate. Critical reviews in oncology/hematology 2005 Dec;56(3):379-96.

Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statistics, 2010. CA: a cancer journal for clinicians2010 Sep-Oct;60(5):277-300.

Nowotworów ZEiP. Krajowy Rejestr Nowotworów - Raporty na podstawie danych Centrum Onkologii. Warszawa: Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie; 2013 [updated 19-11-2010; cited 2013 16-11-2013]; Available from: http://85.128.14.124/krn/.

Network NCC. NCCN Clincal Practice Guidelines in Oncolgy (NCCN Guidelines) Prostate Cancer 2017 21-02-2017;2017(21-08-2017).

Krzakowski M, Warzocha K. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terpeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. Onkologia w praktyce klinicznej 2013;9(supl. B).

Haustermans KM, Hofland I, Van Poppel H, Oyen R, Van de Voorde W, Begg AC, et al. Cell kinetic measurements in prostate cancer. International journal of radiation oncology, biology, physics1997 Mar 15;37(5):1067-70.

Andriole GL, Bostwick DG, Brawley OW, Gomella LG, Marberger M, Montorsi F, et al. Effect of dutasteride on the risk of prostate cancer. N Engl J Med2010 Apr 01;362(13):1192-202.

Epstein JI, Allsbrook WC, Jr., Amin MB, Egevad LL. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol2005 Sep;29(9):1228-42.

Epstein JI, Zelefsky MJ, Sjoberg DD, Nelson JB, Egevad L, Magi-Galluzzi C, et al. A Contemporary Prostate Cancer Grading System: A Validated Alternative to the Gleason Score. European urology2015 Mar;69(3):428-35.

Ross HM, Kryvenko ON, Cowan JE, Simko JP, Wheeler TM, Epstein JI. Do adenocarcinomas of the prostate with Gleason score (GS) =6 have the potential to metastasize to lymph nodes? Am J Surg Pathol2012 Sep;36(9):1346-52.

Pierorazio PM, Walsh PC, Partin AW, Epstein JI. Prognostic Gleason grade grouping: data based on the modified Gleason scoring system. BJU international2013 May;111(5):753-60.

Loeb S, Folkvaljon Y, Robinson D, Lissbrant IF, Egevad L, Stattin P. Evaluation of the 2015 Gleason Grade Groups in a Nationwide Population-based Cohort. European urology2015 Jun;69(6):1135-41.

Humphrey PA, Moch H, Cubilla AL, Ulbright TM, Reuter VE. The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs-Part B: Prostate and Bladder Tumours. European urology2016 Jul;70(1):106-19.

Turkbey B, Brown AM, Sankineni S, Wood BJ, Pinto PA, Choyke PL. Multiparametric prostate magnetic resonance imaging in the evaluation of prostate cancer. CA: a cancer journal for clinicians2015 Jul;66(4):326-36.

Panebianco V, Barchetti F, Sciarra A, Ciardi A, Indino EL, Papalia R, et al. Multiparametric magnetic resonance imaging vs. standard care in men being evaluated for prostate cancer: a randomized study. Urol Oncol2015 Jan;33(1):17 e1- e7.

Siddiqui MM, Rais-Bahrami S, Turkbey B, George AK, Rothwax J, Shakir N, et al. Comparison of MR/ultrasound fusion-guided biopsy with ultrasound-guided biopsy for the diagnosis of prostate cancer. JAMA2015 Jan 27;313(4):390-7.

Stamatakis L, Siddiqui MM, Nix JW, Logan J, Rais-Bahrami S, Walton-Diaz A, et al. Accuracy of multiparametric magnetic resonance imaging in confirming eligibility for active surveillance for men with prostate cancer. Cancer2013 Sep 15;119(18):3359-66.

Knezevic D, Goddard AD, Natraj N, Cherbavaz DB, Clark-Langone KM, Snable J, et al. Analytical validation of the Oncotype DX prostate cancer assay - a clinical RT-PCR assay optimized for prostate needle biopsies. BMC Genomics2013 Oct 08;14:690.

Klein EA, Cooperberg MR, Magi-Galluzzi C, Simko JP, Falzarano SM, Maddala T, et al. A 17-gene assay to predict prostate cancer aggressiveness in the context of Gleason grade heterogeneity, tumor multifocality, and biopsy undersampling. European urology2014 Sep;66(3):550-60.

Badani KK, Kemeter MJ, Febbo PG, Lawrence HJ, Denes BlS, Rothney MP, et al. The Impact of a Biopsy Based 17-Gene Genomic Prostate Score on Treatment Recommendations in Men with Newly Diagnosed Clinically Prostate Cancer Who are Candidates for Active Surveillance. Urology Practice2015 ;2(4):181-9.

Cuzick J, Berney DM, Fisher G, Mesher D, Moller H, Reid JE, et al. Prognostic value of a cell cycle progression signature for prostate cancer death in a conservatively managed needle biopsy cohort. Br J Cancer2012 Mar 13;106(6):1095-9.

Shipitsin M, Small C, Giladi E, Siddiqui S, Choudhury S, Hussain S, et al. Automated quantitative multiplex immunofluorescence in situ imaging identifies phospho-S6 and phospho-PRAS40 as predictive protein biomarkers for prostate cancer lethality. Proteome Sci2014;12:40.

Tosoian JJ, Carter HB, Lepor A, Loeb S. Active surveillance for prostate cancer: current evidence and contemporary state of practice. Nat Rev Urol2016 Apr;13(4):205-15.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.