Początki medycyny nuklearnej w Europie. The development of Nuclear Medicine in Europe.
PDF (Język Polski)

Keywords

medycyna nuklearna
promieniotwórczość
pozytonowa tomografia emisyjna/tomografia komputerowa
PET/CT
scyntygrafia
nuclear medicine
radioactivity
positron emission computed tomography/computed tomography
scinitigraphy

How to Cite

Pietrzak, A. K., Nadolny, F., & Cholewiński, W. (2018). Początki medycyny nuklearnej w Europie. The development of Nuclear Medicine in Europe. Letters in Oncology Science, 15(1), 27–34. https://doi.org/10.21641/los.15.1.60

Abstract

Artykuł przedstawia początki Medycyny Nuklearnej jako jednej najintensywniej ewoluujących dziedzin medycyny, fizyki, chemii oraz inżynierii medycznej. Europejska medycyna nuklearna, ze względu na podłoże historyczne i polityczne, mające duży wpływ na kształtowanie się wszystkich gałęzi nauki na kontynencie, należy bez wątpienia do jednego  najciekawszych wątków w medycynie światowej. Złożoność genezy i ewolucji medycyny nuklearnej stanowi doskonały przykład kreatywności europejskich badaczy.

This article describes Nuclear Medicine as one of most intensively developing medical, physical, chemical and engineering field of science. European Nuclear Medicine as undoubtedly one of most interesting topics in the medical world, deserves closer attention because of its complex historical and political origin which had great influence on establishing the branch of science on the continent. 

https://doi.org/10.21641/los.15.1.60
PDF (Język Polski)

References

Pruszyński B. i in. Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. Wydanie I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN 978-83-200-3749-4, rozdział 6: 471-505, 2000

Histed S.N., Lindenberg M.L., Mena E., Turkbey B., Choyke P.L., Kurdziel K.A. Review of functional/anatomical imaging in oncology. Nuclear Medicine Communications. vol.33(4):349-361, 2012. DOI: 10.1097/MNM.0b013e32834ec8a5

Warburg O., Wind F., Negelein E. The metabolism of tumours in the body.The Journal of General Physiology. vol.8(6):519-530, 1927

Dondajewska E, Suchorska WM. Hypoxia-inducible factor as a transcriptional factor regulating gene expression in cancer cells. Współczesna Onkologia vol.15: 234-39, 2011

Cook GJ, Wegner EA, Fogelman I. Pitfalls and artifacts in 18FDG PET and PET/CT oncologic imaging. Seminars in Nuclear Medicine. Vol.34(2):122-33, 2004

Chandra R. Nuclear Medicine Physics. The Basics, Fifth edition. Wolters Kluwer Company, ISBN 0683-30092-X, rozdziały 1, 3, 5, 11, 12,14, 1998

Histed S.N., Lindenberg M.L., Mena E., Turkbey B., Choyke P.L., Kurdziel K.A. Review of functional/anatomical imaging in oncology. Nuclear Medicine Communications. vol.33(4):349-361, 2012. DOI: 10.1097/MNM.0b013e32834ec8a5

Morgan M. The Literature of Radiobiology and Atomic Medicine. Bulletin of Medical Library Association. Vol.41(3):258-264, str.258, 1953

Kahn J. From Radioisotopes to Medical Imaging, History of Nuclear Medicine written at Berkeley. Science Articles Archive. Berkeley, 1996

Short History of Oak Ridge National Laboratory (1943–1993)". Oak Ridge National Laboratory. April 8, 2006. Retrieved November 11, 2012.

Buck A., Decristoforo C. Highlights lecture EANM 2015: the search for nuclear medicine’s superheroes, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. vol.43:1910-1927, 2016. DOI: 10.1007/s00259-016-3423-4

Hicks R., Lau E., Binns D. Hybrid imaging is the future of molecular imaging. Biomedical imaging and intervention journal. vol.3(3), 2007. DOI: 10.2349/biij.3.3.e49

William D.E. Donner Laboratory: the Birthplace of nuclear medicine. Journal of Nuclear Medicine. vol.40(1):16N,18N,20N, 1999

Eisenhower D. Atoms for peace, przemówienie Prezydenta Stanów Zjednoczonych, 1953. źródło: strona internetowa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA/IAEA), https://www.iaea.org/about/history/atoms-for-peace-speech

Section and European Board of Nuclear Medicine (EBNM), strona www: http://uems.eanm.org/index.php?id=47

Teresińska A., Birkenfeld B., Królicki L., Dziuk M.. Nuclear medicine training and practice in Poland. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. vol.41(10):1995-1999, 2014. DOI: 10.1007/s00259-014-2853-0

Feld M., de Roo M. History of nuclear medicine in Europe. Schattauer, ISBN 3-7945-2234-6, rozdział 5, 2003

Central Laboratory of Nuclear Medicine (CLNM)

McCready R. et al. A History of Radionuclide Studies in the UK: 50th Anniversary of the British Nuclear Medicine Society. Springer, Chapter 2: A History of Nuclear Medicine in the UK, str. 9-18, ISBN 978-3-319-28623-5

Levi H. George Hevesy and his concept of radioactive indicators—In retrospect. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. vol. 1:3-10, 1976. DOI: 10.1007/BF00253259

Mitchell JS. Applications of recent advances in nuclear physics to medicine; with special reference to the pile and the cyclotron as sources of radioactive isotopes. British Journal of Radiology. vol.19:481-487,1946

Mallard J, Trott NG. Some aspects of the history of nuclear medicine in the United Kingdom. Seminars in Nuclear Medicine. vol.9: 203-2017, 1979

Smithers DW. Some varied applications of radioactive isotopes to the localization and treatment of tumors. Acta Radiologica. vol. 35: 49-61, 1951

Jha A.K., Singh A.M., Shetye B., Shah S., Agrawal A., Purandare N.C., Monteiro P., Rangarajan V. Radiation safety audit of a high volume Nuclear Medicine Department. Indian Journal of Nuclear Medicine. vol.29(4):227-234, 2014. DOI: 10.4103/0972-3919.142625

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.