Radiobiologia: podstawowe modele matematyczne opisujące przeżywalność komórek
PDF (Język Polski)

Keywords

krzywa przeżywalności komórek
model liniowo-kwadratowy

How to Cite

Suchorska, W. M. (2018). Radiobiologia: podstawowe modele matematyczne opisujące przeżywalność komórek. Letters in Oncology Science, 15(2), 59–65. https://doi.org/10.21641/los.15.2.64

Abstract

Krzywa przeżywalności komórek opisuje zależność pomiędzy dawką promieniowania jonizującego a liczbą komórek, które przeżyły. W przypadku nowotworów, które mają być wyeliminowane z organizmu konieczne jest zabicie komórek w rozumieniu definicji radiobiologicznej, tj. pozbawienie ich zdolności proliferacji, która odpowiada za rozprzestrzenianie się i wzrost agresywności. jakościowy opis krzywych przeżywalności komórek po działaniu promieniowania jonizującego jest stosunkowo prosty, jednak wyjaśnienie odpowiedzi biologicznej w kontekście zjawisk biofizycznych wymaga wprowadzenia modeli teoretycznych, które nie zawsze idealnie odzwierciedlają dane eksperymentalne. Celem niniejszej pracy jest opisanie najczęściej stosowanych modeli matematycznych opisujących kształt krzywej przeżywalności komórek ssaczych.

https://doi.org/10.21641/los.15.2.64
PDF (Język Polski)

References

Bibliografia

T. Puck i P. Marcus, „Action of x-rays on mammalian cells.”.J Exp Med. 1956;103:653–666.

K. Kulcenty i W. M. Suchorska, „Biologiczne podstawy radioterapii środoperacyjnej,” w Radioterapia środoperacyjna, Gdańsk, ViaMedica, 2016.

T. Beusker, A. Vergroesen, L. Budke i G. Barendsen, „Effects of different ionizing radiations on human cells in tissue culture. II. Biological experiments.,” tom 13, nr 841-849, 1960.

E. Hall i A. Giaccia, Radiobiology for the radiologist, Philadelphia: Lippincott Williams And Wilkins, a Wolters Kluwer buisness, 2012.

D. Goodhead, „Energy deposition stochastics and track structure: what about the target?,” Radiat Prot Dosimetry., 2006;122(1-4):3-15. Epub 2007 Feb 2.

F. Ballarini, „From DNA Radiation Damage to Cell Death: Theoretical Approaches”.J Nucleic Acids. 2010; 2010: 350608..

Z. Xurui, Y. Caiyong, S. Fang, W. Wenjun, H. Burong i W. Jufang, „Both Complexity and Location of DNA Damage Contribute to Cellular Senescence Induced by Ionizing Radiation”.PLoS One. 2016; 11(5): e0155725.

J. Chapman, „Single-hit mechanism of tumour cell killing by radiation.”.Int J Radiat Biol. 2003 Feb;79(2):71-81.

L. Zhao, M. Dong, H. Bei i S. Yeqing, „A generalized target theory and its applications”.Sci Rep. 2015; 5: 14568.

S. Vijayakuma, C. Thian, I. Koumoundouros, P. Higgins i F. Thomas , „Less well known parameters of in vitro radiosensitivity.”.J Natl Med Assoc. 1989 Jul; 81(7): 799–802.

J. Fowler, „The linera-quadratic formula and progressin fractionated radiotherapy”.Br J Radiol. 1989 Aug; 62(740):679-94.

D. Brenner, „Point: The linear-quadratic model is an appropriate methodology for determining iso-effective doses at large doses per fraction”.Semin Radiat Oncol. 2008 October ; 18(4): 234–239. doi:10.1016/j.semradonc.2008.04.004.

M. Joiner, „Quantifing cell kill and cell survival,” w Basic Clinical Radiobiology, Boca Raton, Taylor and Francis Group, LLC, 2009, pp. 41-55.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.