Leczenie skojarzone w zaawansowanym raku płuca w świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ASTRO 59 w San Diego Associated treatment in advanced lung cancer presented at the ASTRO 59 conference in San Diego
PDF (Język Polski)

Keywords

zaawansowany rak płuca
rak drobnokomórkowy płuca
rak niedrobnokomórkowy płuca
leczenie skojarzone
advanced lung cancer
non small cell lung cancer
small lung cancer
associated treatment

How to Cite

Matecka-Nowak, M. (2018). Leczenie skojarzone w zaawansowanym raku płuca w świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ASTRO 59 w San Diego Associated treatment in advanced lung cancer presented at the ASTRO 59 conference in San Diego. Letters in Oncology Science, 15(3), 95–101. https://doi.org/10.21641/los.15.3.81

Abstract

The aim of this paper is to underline the most important  aspects of advanced lung cancer therapy.

The described  trends and problems were presented during ASTRO 59 Conference in San Diego.

https://doi.org/10.21641/los.15.3.81
PDF (Język Polski)

References

Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Centrum Onkologii- Instytut, Warszawa 2012.

Barinow-Wojewódzki A, Dyzman-Sroka A, Matecka-Nowak M, Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w roku 2010 Wielkoplskie Centrum Onkologii 2012.

Sun JM, Ahn YC, Choi EK, et al. Phase III trial of concurent thoracis radiotherapy with either the 1 Cycle or the 3 Cycle of chemotherapy for limited-disease small cell lung cancer. Annals of Oncology 2013; 24:2088-2092

Austin JH, Yip R, D Suoza B.M, et al. Small cell carcinoma of the lung detected by CT screening: stage distribution and curability. Lung cancer.2012;76:339-343

Yu J.B, Decker RH, Detterbeck FC, Detterbeck FC, Franc C,Wilson, Lynn D. Surveillance epidemiology and results evaluation of the role of the surgery for stage I small lung cancer. J.Thorac.Oncol.2010; 5:215-219.

Verma V, Simone C.B. Stereotactic radiotherapy for stage I small lung cancer. Oncologist. 2016.21(2);131-133.

Slotman BJ, Faivre-Finn C, van Tnteren H. et al. International Multicenter Randomized Study of Thoracic Radiation Therapy in Extensive Stage Small lung Cancer. Patterns of Disease Recurrence. International Journal of Radiation Oncology vol.90, /1S/, 2014; September 1: S3-S4.

Takahashi T,Yamanaka, T, Seto T. et al. Profilactic cranial irradiation versus observation I patiens with extensive disease small-cell cancer, a multicenter randomized open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017;18;663-671.

Okamoto H,Kawahara M,Yokoyama et al. Updated results of a phase III trial comparing standard thoracis radiotherapy with or without concurrent daily low-dose carboplatin in elderly patients with locally advanced non small lung cancer.J.Clin.Oncol.2012;30 /supl.1S/ :455.

Jassem J. Combined chemotherapy and radiation in locally advanced non small lung cancer. Lancet Oncol. 2001;2:335-342.

Belderbos J, Ultterhoeve L, van Zandwijk N. Randomised trial of sequential versus concurrent chemo-radiotherapy in patients with inoperable non small lang cancer.(EORTC 08972-22973).

Eur.J.Cancer 2007; 43:114-121.

Chaudhuri A.A, Chabon J.J, Lovejoy A.F. et al. Early detection of molecular residual disease in locolalized lung cancer by circulating tumor DNA profiling.Cancer Disvov. 2017;7(12);1394-1403.

Marcovina S,Duan F, Snyder BJ, Siegiel BA, Machtay M, Bradley JD. Residual FDG avidity in regional lymph nodes impacts local-regional control in patients receiving definitive chemoradiation for non small lung cancer: a secondary analysis of ACRIN 6668/RTOG 0235, International Journal of Radiation Oncology vol 90,2014; September 1/1S/:144.

Ohri N, Duan F, Machtay M. et al. Metabolic tumor volume on FDG-PET predicts outcomes following chemoradiation therapy for locally advanced non small lung cancer: a secondary analysis of EOCG-ACRIN 6668/RTOG 0235.International Journal of Radiation Oncology vol 90,2014; September 1/1S/:144.

Bazan J.G, Duan F, Snyder B.S, et al. Metabolic Tumor Volume predicts overall survival and local control in patients with stage III non-small lung cancer treated on ACRIN 6668/RTOG0235. Eur.J. Nucl.Med.Mol.Imaging;2017;44(1);17-24.

Ohri N, Bodner W.R, Halmos B. et al. Positron emission tomography adjusted intensity modulated radiation therapy for locally advanced non-small cell lung cancer. International Journal of Radiation Oncology. 2017;97(2); 372-380.

Gomez D.R,Blumenschein G.R,Lee J.J, et al. Local consolidative therapy versus maintenance therapy or observation for patiens with oligometastatic non-small lung cancer without progression after first line systemic therapy: multicenter, randomized, controlled phase 2 stydy. Lancet Oncol.2016;17(12);1672 -1682.

Liao Z, Lee J.J, Komaki R, et al. Bayesian randomized trial comparing intensity modulated radiation therapy versus passively scattered proton therapy for locally advanced non-small celllung cancer. Journal of Clinical Oncology. 2016;23;8500-8500.

Chao H.H, Berman A.T, Simone C.B et al. Multi- Institutional prospective study of reirradiation with proton beam radiotherapy for locoregionally recurrent non-small lung cancer. J.Thorac Oncol. 2017.12(2);281-292.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.