Published: 2018-12-21

Użyteczność metod radioizotopowych w leczeniu przerzutów nowotworowych do układu kostnego – przegląd metod

Roksana Zając, Paulina Radzińska, Agata Karolina Pietrzak, Katarzyna Wiecheć, Jakub Żurawski, Witold Cholewiński

126-133

Obrazowanie radioizotopowe w onkologii pediatrycznej – przegląd metod

Paulina Radzińska, Roksana Zając, Agata Karolina Pietrzak, Katarzyna Wiecheć, Jakub Żurawski, Witold Cholewiński

134-142

Response of neural stem cells to ionizing radiation

Katarzyna Ida Kulcenty, Joanna Patrycja Wróblewska, Wiktoria Maria Suchorska

157-160