Improving radiation therapy in breast cancer presented at the ESTRO 37 conference
PDF (Język Polski)

Keywords

breast cancer, DIBH, prone position

How to Cite

Olmińska, M. (2021). Improving radiation therapy in breast cancer presented at the ESTRO 37 conference. Letters in Oncology Science, 17(4), 1–7. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.4.148
https://doi.org/10.21641/los.2020.17.4.148
PDF (Język Polski)

References

https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/;

A. Kirby, Cost-effective implementation of respiratory control for all, materiały zjazdowe konferencji ESTRO 37, Barcelona, 21-24.04.2018;

G. Lawner, M. Leech, Dose sparing potential of deep inspiration breath-hold technique for left breast cancer radiotherapy organs-at-risk, Anticancer Res. 2017 Feb;37(2):883-890;

A. Ranger, A. Dunlop, K. Hutchinson, H. Convery, M. Maclennan, H. Chantler, N. Twyman, C. Rose, D. McQuad, R. Amos, C. Griffin, N. deSouza, E. Donovan, E. Harris, C. Coles, A. Kirby, A dosimetric comparison of breast radiotherapy techniques to treat

locoregional lymph nodes including the internal mammary chain, Clin Oncol (R Coll Radiol). 2018 Jun;30(6):346-353;

J. Conway, L. Conroy, L. Harper, M. Scheifele, W. Smith, T. Graham, T. Phan, I. Olivotto, Deep inspiration breath-hold produces a clinically meaningful reduction in ipsilateral lung dose during locoregional radiation therapy for some women with right-sided breast cancer, Pract Radiat Oncol. 2017 May - Jun;7(3):147-153;

M. Aznar, Avoiding side effects: getting the best out of advanced delivery techniques, materiały zjazdowe konferencji ESTRO 37, Barcelona, 21-24.04.2018;

J. Buijsen, J. Jager, J. Bovendeerd, R. Voncken, J. Borger, L. Boersma, L. Murrer, P. Lambin, Prone breast irradiation for pendulous breasts, Radiother Oncol. 2007 Mar;82(3):337-40;

T. Mulliez, J. Van de Velde, L. Veldeman, W. De Gersem, T. Vercauteren, B. Speleers, H. Degen, J. Wouters, T. Van Hoof, A. van Greveling, C. Monten, D. Berwouts, W. De Neve, Deep inspiration breath hold in the prone position retracts the heart from the breast and internal mammary lymph node region, Radiother Oncol. 2015 Dec;117(3):473-6;

A. ranger, A. Dunlop, K. Hutchinson, H. Convey, M. Maclennan, H. Chantler, N. Twyman, C. Rose, D. McQuaid, R. Amos, C. Griffin, N. deSouza, E. Donovan, E. Harris, C. Coles, A. Kirby, A dosimetric comparison of breast radiotherapy techniques to treat

locoregional lymph nodes including the internal mammary chain, Clin Oncol (R Coll Radiol). 2018 Jun;30(6):346-353.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.