Is there a “best” way to manage respiratory motion?; study based on conference presentations at the ASTRO 59 conference, San Diego, USA.
PDF (Język Polski)

Keywords

radiotherapy, IGRT, respiratory motion management, breath gating, hybrid tracking technique, dynamic MLC tracking

How to Cite

Skrobała, A. (2020). Is there a “best” way to manage respiratory motion?; study based on conference presentations at the ASTRO 59 conference, San Diego, USA. Letters in Oncology Science, 17(1), 57–63. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.174

Abstract

This study aimed to review and presentation of the way to manage the patient’s respiratory motion in radiotherapy. The review based on selected reports and research problems presented during ASTRO 59th Annual Meeting in San Diego.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.174
PDF (Język Polski)

References

Dieterich S. Respiratory Gating in Radiation Therapy. Educational section; Is There a “Best” Way to Manage Respiratory Motion? Materiały zjazdowe ASTRO 59th Annual Meeting, San Diego, CA, September 24 - 27, 2017.

Rahimi A. Using the breath hold technique in radiation treatments. Educational section; Is There a “Best” Way to Manage Respiratory Motion? Materiały zjazdowe ASTRO 59th Annual Meeting, San Diego, CA, September 24 - 27, 2017.

Descovich M. Hybrid tracking techniques with a robotic radiosurgery system Educational section; Is There a “Best” Way to Manage Respiratory Motion? Materiały zjazdowe ASTRO 59th Annual Meeting, San Diego, CA, September 24 - 27, 2017.

Sawant A. Dynamic MLC tracking. Educational section; Is There a “Best” Way to Manage Respiratory Motion? Materiały zjazdowe ASTRO 59th Annual Meeting, San Diego, CA, September 24 - 27, 2017.

Balter P, Caudell J, Dawson L, wsp. Challenging Cases in IGRT: Are We All Well Aligned?. Educational section; Is There a “Best” Way to Manage Respiratory Motion? Materiały zjazdowe ASTRO 59th Annual Meeting, San Diego, CA, September 24 - 27, 2017.

Simpson DR, Lawson JD, Nath SK, wsp. A survey of image-guided radiation therapy use in the United States. Cancer. 2010 15;116:3953-60.

Nabavizadeh N, Elliott DA, Chen Y, wsp. Image Guided Radiation Therapy (IGRT) Practice Patterns and IGRT's Impact on Workflow and Treatment Planning: Results From a National Survey of American Society for Radiation Oncology Members. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2016 15;94:850-7.

Li W, Jaffray DA, Wilson G, Moseley D. How long does it take? An analysis of volumetric image assessment time. Radiother Oncol. 2016;119:150-3.

Ju-Young S, Yong-Hyeob K, Jae-Uk J, wsp. Evaluation of Dose Distributions Recalculated with

Per-field Measurement Data under the Condition of Respiratory Motion during IMRT for Liver Cancer

Prog Med Phys. 2014;25:79-88.

Giraud P, Morvan E, Claude L, wsp. Respiratory gating techniques for optimization of lung cancer radiotherapy. Journal of Thoracic Oncology 2011;12:2058-68.

Saito T, Sakamoto T, Oya N. Comparison of gating around end-expiration and end-inspiration in radiotherapy for lung cancer. Radiother Oncol. 2009;93:430-5.

Cervino LI, Gupta S, Rose MA, wsp. Using surface imaging and visual coaching to improve the reproducibility and stability of deep-inspiration breath hold for left-breast-cancer radiotherapy.

Phys Med Biol. 2009;54:6853-65.

Charpentier AM, Conrad T, Sykes J, wsp. Active breathing control for patients receiving mediastinal radiation therapy for lymphoma: Impact on normal tissue dose. Pract Radiat Oncol. 2014;4:174-180.

Jung J, Song SY, Yoon SM, wsp. Verification of Accuracy of CyberKnife Tumor-tracking Radiation Therapy Using Patient-specific Lung Phantoms. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2015;92:745-53.

Sawant A, Venkat R, Srivastava V, wsp. Management of three-dimensional intrafraction motion through real-time DMLC tracking. Med Phys. 2008;35:2050-61.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.