Will a radical hysterectomy involving tissue morphogenesis (total mesometrial resection – TMMR) with therapeutic lymph node dissection (tLND) by M. Höckel find its place in the surgical treatment of the uterine cervix carcionoma?
PDF (Język Polski)

Keywords

uterine cervix carcinoma, radical hysterectomy, total resection of the mesometrium

How to Cite

Kaźmierczak, K., Cholewiński, W. ., & Nowakowski, B. (2021). Will a radical hysterectomy involving tissue morphogenesis (total mesometrial resection – TMMR) with therapeutic lymph node dissection (tLND) by M. Höckel find its place in the surgical treatment of the uterine cervix carcionoma?. Letters in Oncology Science, 17(4), 8–14. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.4.186

Abstract

A radical hysterectomy with pelvic lymph node dissection is the standard operative treatment in patients with diagnosed IB-IIA degree by FIGO 2018 invasive uterine cervix carcinoma.

A concept and technique of radical hysterectomy was created at the end of the 19th Century based on the then knowledge on the progression of neoplasms. In the space of years, in order to limit the scale of side effects, subsequent modifications of the radical hysterectomy technique appeared, however still on the basis of the same model of the neoplasm’s propagation concerning the accidental infiltration of surrounding tissues promoted by reduced mechanical resistance.

In 2003 Prof. M. Höckel was the first to present a new concept of radical hysterectomy, which originated in the studies on the local development of the tumour.

In comparison with the other methods of radical surgery, radical hysterectomy involving tissue morphogenesis (total mesometrial resection – TMMR) by M. Höckel with therapeutic lymph node dissection (tLND), apart from the maintenance of the oncologic efficacy range with concomitant conservation of the vegetative innervation, allows the improvement of a therapeutic index in tumours with unfavourable prognostic factors, at the same time generating a small number of post-operative complications.

It should also be noted that the fundamental feature distinguishing tLND-assisted TMMR from the classic radical hysterectomy is a possibility to avoid a supplementary radiotherapy with no effect on future outcomes.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.4.186
PDF (Język Polski)

References

Literatura:

Jach R, Sznurkowski JJ, Bidziński M i wsp. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy.Curr Gynecol Oncol 2017 ; 15: 24-33

Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M, et al. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet. 2019; 145(1).

Cohen PA, Jhingran A, Oaknin A, Denny L. Cervical cancer. Lancet 2019; 393: 169–82.

Wertheim E. The extended abdominal operation for carcinoma uteri (based on 500 operated cases). Am J Obstet Dis Women Child 1912; 66: 169–232.

Okabayashi H. Radical abdominal hysterectomy for cancer of the cervix uteri:modification of the Takayama operation. Surg Gynecol Obstet. 1921;33:335-341.

Meigs JV: Radical hysterectomy with bilateral pelvic lymph node dissections. Report of 100 cases operated on 5 years or more. Am J Obstet Gynecol 1951; 62: 854

Schauta F. Die enveiterte vaginal Totalexitirpration der Uterus beim Collumcarzinom.Wien Seipzig.J. Safar, 1908.

I.Americh, Zur Anatomie und Technik der erweiterten vaginalen Carcinoperation, Arch.Gynekol. 122 (1924, p.497

W.Stockel, Die vaginale Radikaloperation des Kollumcarzinom, Zentralbl. Gynakol.39 (1928).

Didkowska J, Wojciechowska U. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2017.

Greimel ER, Kuljanic-Vlasic K, Waldenstrom AC, et al: The European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality-of-Life questionnaire cervical cancer module: EORTC QLQ-CX24. Cancer 107:1812-1822, 2006

Piver MS, Rutledge F,Smith JP. Five classes of extended hysterectomy for women with cervical cancer.Obstet Gynecol. 1974;44(2):265-272.

Landoni F, Maneo A, Cormio G i wsp. Class II versus class III radical hysterectomy in stage IB-IIA cervical cancer: a prospective randomized study. Gynecol Oncol 2001; 80: 3-12.

Querleu D, Morrow CP. Classification of radical hysterectomy. Lancet Oncol 2008; 9: 297-303.

Mota F, Vergote I, Trimbos JB i wsp. Classification of radical hysterectomy adopted by the Gynecological Cancer Group of the European Organization for Research and Treat- ment of Cancer. Int J Gynecol Cancer 2008; 18: 1136-1138.

Meigs JV:Carcinoma of the cervix-the Wertheim operation.Surg Gynecol Obstet 1944,78: 195-98

Fujii S. Anatomic identification of nerve-sparing radical hysterectomy: a step-by-step procedure. Gynecol Oncol 2008; 111 (2 Suppl): S33-S41.

Skręt A., Nowakowski B., Skręt-Margieło J, Baranowski W.:Radykalna histerektomia oszczędzająca unerwienie wegetatywne.Ginekol Pol 2008 , 79:92-98

Fujii S,Takakura K, Matsumura N, etal. Anatomic identification and functional outcomes ofthe nerve sparing Okabayashi radical hysterectomy. Gynecol Oncol. 2007;107(1):4-13. doi:10.1016/j.ygyno.2007.08.076

Landoni F, Maneo A, Colombo A wsp.:Randomised study of radical surgery versus radiotherapy for stage IB-IIA cervical cancer.Lancet 1997, 350: 535-540

Höckel M, Dornhöfer N:The hydra phenomen of cancer :why tumors recur locally after microscopically complete resection.Cancer Res 2005, 65:2997-3002.

Jassem J, Jassem E, Jakóbkiewicz-Banecka J i wsp.: p53 and K-ras mutations are frequent events in microscopically negative surgical margins form patients with nonsmall cell lung carcinoma. Cancer 2004, 100:1951-60

Chłap Z:Etiopatogeneza nowotworów.Patofizjologia -podręcznik dla studentów medycyny.Maśliński S, Dyżewski J red.PZWL Warszawa 1992:636-664

Greek DR, Bissonnette RP, Cotter TG:Apoptosis and cancer .Important advances in oncology 1994 .De Vita VTJr, Hellman S, Rosenberg SA: J.B. Lippincott Company 1994:37-52

Aranda-Anzaldo A: Towards a morphogenetic perspectives of cancer.Riv Biol 2002 ,5: 35-61

Dornhöfer N, Höckel M:New developments in the surgical therapy of cervical carcinoma .Ann NY Acad Sci 2008 ,1138:233-252 .

Höckel M, Horn LC, Hentschel B i wsp.: Total mesometrial resection: high resolution nerve sparing radical hysterectomy based on developmentally defined surgical anatomy. Int J Gynecol Cancer 2003 , 13 :791-803

Höckel M: Insight into complete excision.Lancet Oncology 2007 , 8:957-959

Höckel M, Trott S, Dornhöfer N, Horn L-C, Hentschel B, Wolf B.Vulvar field resection based on ontogenetic cancer field theory for surgical treatment of vulvar carcinoma: a single-centre,

single-group, prospective trial. Lancet Oncol 2018; 19: 537–48.

MacFarlane JK, Ryall RD, Heald RJ: Mesorectal excision for rectal cancer. Lancet 1993, 341:457-60

Höckel M.Total mesometrial resection:nerve sparing extended radical abdominal hysterectomy.Zentralbl Gynekol 2001: 123(5):245-9

Höckel M, Horn LC, Hentschel B I wsp.: Total mesometrial resection: high resolution nerve sparing radical hysterectomy based on developmentally defined surgical anatoy.Int J Gynecol Cancer 2003 , 13 :791-803

Höckel M, Horn LC, Fritsch H:Association between the mesenchymal compartment of uterovaginal organogenesis and local tumor spread in stage IB-IIB cervical carcinoma : a prospective study .Lancet 2005 , 6 :751-56

Höckel M, Wolf B, Schmidt K, Mende M, Aktas B, Kimmig R et al (2019) Surgical resection based on ontogenetic cancer field theory for cervical cancer: mature results from a single-centre, prospective, observational, cohort study. Lancet Oncol 20(9):1316–1326

Höckel M, Kahn T, Einenkel J, et al. Local spread of cervical cancer revisited. A clinical and pathological pattern analysis. Gynecol Oncol 2010;117:401–8.

Höckel M, Horn L-C, Tetsch E, Einenkel J. Pattern analysis of regional spread and therapeutic lymph node dissection in cervical cancer based on ontogenetic anatomy. Gynecol Oncol 2012; 125: 168–74.

Kraima AC, Derks M, Smit NN, et al. Lymphatic drainage pathways from the cervix uteri: implications for radical hysterectomy? Gynecol Oncol 2014; 132: 107–13.

Kimmig R., Wimberger P., Buderath P. Definition of compartment-based radical surgery in uterine cancer: radical hysterectomy in cervical cancer as 'total mesometrial resection (TMMR)' by Michael Höckel translated to robotic surgery (rTMMR) World J. Surg. Oncol. 2013;11(1):211.

Ramirez PT, Frumovitz M, Pareja R, et al. Minimally invasive versus abdominal radical hysterectomy for cervical cancer. N Engl J Med. 2018; 379: 1895–904.

Wang YZ, Deng L, Xu HC, Zhang Y, Liang ZQ. Laparoscopy versus laparotomy for the management of early stage cervical cancer. BMC Cancer 2015;15:928-928.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.