Ocena najnowszych trendów w diagnozowaniu, leczeniu nowotworów złośliwych w lokalizacji dolnego odcinka przewodu pokarmowego na podstawie konferencji ASTRO’s 56th Annual Meeting
PDF (Język Polski)

Supplementary Files

Bez nazwy (Język Polski)
Bez nazwy (Język Polski)
Bez nazwy (Język Polski)
Bez nazwy (Język Polski)
Bez nazwy (Język Polski)
Bez nazwy (Język Polski)
Bez nazwy (Język Polski)
Bez nazwy (Język Polski)
Bez nazwy (Język Polski)
Bez nazwy (Język Polski)

Keywords

rak odbytnicy
rak odbytu
radioterapia
onkologia
badania kliniczne

How to Cite

Janiga, P. (2016). Ocena najnowszych trendów w diagnozowaniu, leczeniu nowotworów złośliwych w lokalizacji dolnego odcinka przewodu pokarmowego na podstawie konferencji ASTRO’s 56th Annual Meeting. Letters in Oncology Science, 13(4), 83–91. https://doi.org/10.21641/los.13.4.21

Abstract

Na konferencji ASTRO 56th Meeting w części poświęconej nowotworom dolnego odcinka przewodu pokarmowego prezentowane były najnowsze doniesienia dotyczące raka odbytnicy i odbytu. Praktycznie brak nowych badań ściśle związanych z rakiem okrężnicy, zarówno w wystąpieniach ustnych jak i plakatowych.

Standardy leczenia raka odbytnicy nie uległy zmianie, jednak zarysowują się trendy:  deeskalacja leczenia chirurgicznego oraz propozycje modyfikacji – skracania czasu trwania leczenia neoadjuwantowego. 

https://doi.org/10.21641/los.13.4.21
PDF (Język Polski)

References

Vendrely V, Rullier E, Rouanet P, Tuech JJ, Mosnier H et al. Local Excision Versus Total Mesorectal Excision in Patients with Good Response After Neoadjuvant Radiochemotherapy for T2-T3 Low Rectal Cancer: Preliminary Results of the GRECCAR 2

Randomized Phase 3 Trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Sept 2014; Vol 90, Issue 1, Supplement, S20.

Rekomendacje diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych wg American Society for Radiation Oncology: https://www.astro.org/clinical-practice/guidelines/index.aspx

Gérard JP, Azria D, Gourgou-Bourgade S, Martel-Lafay I, Hennequin C et al. Clinical outcome of the ACCORD 12/0405 PRODIGE 2 randomized trial in rectal cancer. Journal of Clinical Oncology. 2012 Dec 20; 30(36):4558-65.

Krzakowski M (red.). Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013r. Via Medica, Gdańsk 2013.

Wzietek I, Kryj M, Idasiak A, Bialas M, Chmielarz A et al. Randomized Clinical Trial on Hyperfractionated Versus Hypofractionated Preoperative Radiotherapy for Rectal Cancer: Long Term Outcomes Including Quality of Life Assessment. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Sept 2014; Vol 90, Issue 1, Supplement, S37.

Van der Kogel A, Joiner M. Basic Clinical Radiobiology. 4th Edition.

Engels B, De Paoli A, Cattari G, Munoz F, Vagge S Preoperative Radiotherapy with a Simultaneous Integrated Boost Compared to Chemoradiation therapy for T3-4 Rectal Cancer: Interim Analysis of a Multicentric Randomized Trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Sept 2014; Vol 90, Issue 1, Supplement, S22-23.

Czito B, Mulcahy M, Schelman W, Vaghefi H, Gayle Jet al. The Safety and Tolerability of Veliparib plus Capecitabine and Radiation in Subjects with Locally Advanced Rectal Cancer: Results of a Phase 1b Study. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Sept 2014; Vol 90, Issue 1, Supplement, S22.

Hong TS, Moughan J, Garofalo M, Bendell J, Berger AC et al. Efficacy Outcomes from RTOG 0822: A Phase II Study of Neoadjuvant IMRT with Capecitabine and Oxaliplatin in Patients with Locally Advanced Rectal Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Sept 2014; Vol 90, Issue 1, Supplement, S21.

Cummings BJ, Brierley JD Anal Cancer w: Halperin EC, Wazer D, Perez CA, Brady LW Principles and Practice of Radiation Oncology. Sixth Edition. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2013.

Lee AY, Bazan JG, Pelizzari CA, Chang DT, Liauw SL Lower Pelvis Bone Marrow Dose Constraints to Reduce Hematologic Toxicity in the Treatment of Anal Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Sept 2014; Vol 90, Issue 1, Supplement, S33.

Goodman KA, Rothenstein D, Lajhem C, Wu A, Cercek A Capecitabine Plus Mitomycin in Patients Undergoing Definitive Chemoradiation for Anal Squamous Cell Carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Sept 2014; Vol 90, Issue 1, Supplement, S32.

Jeziorski KG, Potemski P. Systemowe leczenie zaawansowanych nowotworów układu pokarmowego w: Jassem J., Krzakowski M. (red.) Nowotwory układu pokarmowego. Via Medica, Gdańsk 2014.

Mai SK, Reuschenbach M, Ottstadt M, Welzel G, Severa S. The Influence of HPV-Status on Outcome of Anal Cancer Treated with Radio-Chemotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Sept 2014; Vol 90, Issue 1, Supplement, S31-32.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.