Kiedy korekcja manualna zwiększa dokładność rejestracji obrazu podczas pozycjonowania pacjentów z rakiem prostaty?
PDF (Język Polski)

Keywords

radioterapia raka stercza
korekcja manualna
IGRT
fuzja obrazów

How to Cite

Piotrowski, T., Jodda, A., Goncerzewicz, I., Bąk, B., & Kaczmarek, K. (2017). Kiedy korekcja manualna zwiększa dokładność rejestracji obrazu podczas pozycjonowania pacjentów z rakiem prostaty?. Letters in Oncology Science, 14(1), 1–9. https://doi.org/10.21641/los.14.1.25

Abstract

Podczas pozycjonowania, całkowite przesunięcie ciała pacjenta w którejkolwiek z osi jest sumą przesunięć uzyskanych w wyniku korekcji automatycznej (program komputerowy) i manualnej, zależnej od subiektywnej oceny obserwatora.

Celem badania było określenie progu dla korekcji manualnej, powyżej którego, uwzględnienie jej w sposób istotny wpływa na całkowite przesunięcie ciała pacjenta podczas radioterapii raka stercza.

W badaniu wykorzystano dane obrazowe 60 pacjentów z rakiem stercza leczonych na aparacie tomoterapeutycznym w latach 2012-2015. Codzienne obrazowanie MVCT obejmowało obszar tarczowy (prostata lub prostata wraz z pęcherzykami nasiennymi) powiększony w osi długiej o 10 mm z każdej strony. Każde dzienne MVCT zostało nałożone na obrazy z planowania leczenia (kVCT) pięciokrotnie, przez pięciu niezależnych obserwatorów. Korekty manualne uzyskane przez obserwatorów zostały uśrednione dla każdej frakcji, dla każdego pacjenta.

Korekcja manualna w sposób istotny wpływa na całkowite przesunięcie ciała pacjenta gdy jej wartość bezwzględna jest większa niż 1 mm. Mniejsze wartości korekcji manualnej mieszczą się w wartości błędu subiektywnej oceny obserwatora i nie powinny być uwzględniane podczas pozycjonowania ciała pacjenta. Wartości korekcji manualnej ściśle korelują z wartościami korekcji automatycznej. Korekcja manualna powinna być uwzględniana gdy bezwzględne wartości korekcji automatycznej są większe od 2 mm.

https://doi.org/10.21641/los.14.1.25
PDF (Język Polski)

References

Bąk B, Adamska A, Kaźmierska J, Piotrowski T. Nowoczesne metody radioterapii – tomoterapia. Inz Fiz Med 2014;3:333-338.

Piotrowski T, Skórska M, Jodda A, Ryczkowski A, Kaźmierska J, Adamska K, i wsp. Tomotherapy - different way of dose delivery in radiotherapy. Wspolcz Onkol 2012;16:16-25.

Martins L, Couto JG, Barbosa B. Use of planar kV vs. CBCT in evaluation of setup errors in oesophagus carcinoma radiotherapy. Rep Pract Oncol Radiother 2016;21:57-62.

Cyra J, Adamczyk M, Milecki P, Jodda A, Piotrowski T. Porównanie dwóch metod weryfikacji geometrycznej podczas radioterapii raka prostaty. Zeszyty Naukowe WCO (Letters in Oncology Science) 2014;11:45-52.

Piotrowski T, Yartsev S, Rodrigues G, Bajon T. Comparative analysis of image guidance in two institutions for prostate cancer patients. Rep Pract Oncol Radiother 2014;19:206-213.

Adamczyk M, Piotrowski T, Adamiak E. Evaluation of combining bony anatomy and soft tissue position correction strategies for IMRT prostate cancer patients. Rep Pract Oncol Radiother 2012;17:104-109.

Piotrowski T, Kaczmarek K, Bajon T, Ryczkowski A, Jodda A, Kaźmierska J. Evaluation of image-guidance strategies for prostate cancer. Technol Cancer Res Treat 2014;13:583-591.

Yeung TPC, Yartsev S, Rodrigues G, Bauman G. Evaluation of image-guidance strategies with helical tomotherapy for localized prostate cancer. J Med Imaging Radiat Oncol 2011;55:220–8.

Piotrowski T, Czajka E, Bak B, Kazmierska J, Skorska M, Ryczkowski A, Adamczyk M, Jodda A. Tomotherapy: Implications on daily workload and scheduling patients based on three years’ institutional experience. Technol Cancer Res Treat 2014;13:233-242.

Everitt B. The Cambridge Dictionary of Statistics. Cambridge, UK New York: Cambridge University Press; 1998.

Wawrzynek J. Metody opisu i wnioskowania statystycznego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007.

Hildebrand DK. Statistical Thinking for Behavioral Scientists. Boston: Duxbury, 1986.

Bowley AL. Elements of Statistics. 4th ed. New York: Charles Scribner; 1920.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.