Jakość życia pacjentów w trakcie leczenia radioterapią SBRT na aparacie CyberKnife z powodu raka prostaty
PDF (Język Polski)

Keywords

rak prostaty
jakość życia
EORTC QLQ
SBRT
CyberKnife

How to Cite

Konkol, M. (2017). Jakość życia pacjentów w trakcie leczenia radioterapią SBRT na aparacie CyberKnife z powodu raka prostaty. Letters in Oncology Science, 14(3), 55–60. https://doi.org/10.21641/los.14.3.34

Abstract

Cel: Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów z nowotworem prostaty podczas radioterapii stereotaktycznej.

Metoda i materiały:  91 pacjentów ze zlokalizowanym gruczolakorakiem prostaty niskiego i średniego ryzyka zostało poddanych naświetlaniu za pomocą systemu radiochirurgii CyberKnife. Przepisana dawka wynosiła 35-36,25 Gy w 5 frakcjach. Jakość życia zmierzono za pomocą kwestionariusza EORTC QLQ-C30 (v 3.0) oraz modułu EORTC QLQ-PR25 właściwego dla prostaty. Dodatkowe dane dotyczące objawów właściwych dla prostaty zostały ocenione przy użyciu kwestionariusza IPSS (International Prostate Symptom Score). Pacjenci zostali poproszeni o wypełnienie formularzy przed leczeniem i po jego zakończeniu.

Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic podczas porównywania pytań służących do pomiaru ogólnego stanu zdrowia oraz po zakończeniu leczenia (znormalizowany wynik 60 wobec 57). Wśród wszystkich badanych objawów statystycznie istotne były jedynie nasilenie biegunki oraz zaburzenia układu moczowego. Nasilenie zaburzeń układu moczowego zaobserwowano we wszystkich punktach kwestionariusza IPSS. Odnotowano wzrost średniego łącznego wyniku IPSS z 8 punktów przed radioterapią do 17 punktów tuż po piątej frakcji. Przed rozpoczęciem leczenia 47% łącznej liczby pacjentów wykazywało łagodne objawy, 42% – umiarkowane, a 11% – ostre. Po przeprowadzeniu cyklu SBRT zaledwie 19% pacjentów zgłaszało łagodne objawy, 42% – umiarkowane, a 39% – ostre.

Wnioski: Badania wykazały, że mimo nasilania objawów z układu moczowego i jelit ogólna jakość życia nie uległa znaczącej zmianie podczas leczenia, co świadczy o tym, że stereotaktyczna radioterapia za pomocą systemu CyberKnife jest metodą dobrze tolerowaną przez pacjentów.
https://doi.org/10.21641/los.14.3.34
PDF (Język Polski)

References

Kowalik A, Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w świetle doniesień konferencyjnych 3rd ESTRO Forum w Barcelonie. Letters in Oncology Science, vol 13. No 4 (2016), 73-78

Adamczyk M, Aspekty fizyczne leczenia stereotaktycznego w świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ASTRO 56 w San Francisco, Letters in Oncology Science, vol 12. No 1 (2015), 14 – 18

Milecki P, Ocena najnowszych trendów leczenia nowotworów układu moczowego prezentowanych na Konferencji ASTRO 2015, San Antonio, USA, Letters in Oncology Science, vol 13. No 4 (2016), 79-82

King CR, Collins S, Fuller D, Wang P, Kupelian P, Steinberg M, et al. Health-Related Quality of Life After Stereotactic Body Radiation Therapy for Localized Prostate Cancer: Results From a Multi-institutional Consortium of Prospective Trials, Int J Radiation Oncol Biol Phys 2013, 87:939-945

Katz AJ, Kang J. Stereotactic body radiotherapy as treatment for organ confined low- and intermediate-risk prostate carcinoma, a 7-year study. Front Oncol. 2014, 2:4-240

Miszczyk L, Napieralska A, Namysł-Kaletka A, et al. CyberKnife-based prostate cancer pa ent radioabla on – early results of irradia on in 200 patients. Cent European J Urol. 2015; 68: 289-295.

Chen LN, Suy S, Wang H, Bhagat A, Woo JA, Moures RA, et al. Patient-reported urinary incontinence following stereotactic body radiation therapy (SBRT) for clinically localized prostate cancer. Radiat Oncol. 2014, 9:148

Johnson SB, Soulos PR, Shafman TD, Mantz CA, Dosoretz AP, Ross R. et al. Patient-reported quality of life after stereotactic body radiation therapy versus moderate hypofractionation for clinically localized prostate cancer. Radiother Oncol. 2016, 121(2):294-298

Evans JR, Zhao S, Daignault S, Sanda MG, Michalski J, Sandler HM, et al. Patient-reported quality of life after stereotactic body radiotherapy (SBRT), intensity modulated radiotherapy (IMRT), and brachytherapy. Radiother Oncol. 2015,116(2):179-84

Helou J, Morton G, Zhang L, Deabreu A, D’Alimonte L, Elias E, Musunuru HB, Mamedov A, et al. A comparative study of quality of life in patients with localized prostate cancer treated at a single institution: stereotactic ablative radiotherapy or external beam+high dose rate brachytherapy boost. Radiother Oncol. 2014, 113(3):404-9

Yu JB, Cramer LD, Herrin J, Soulos PR, Potosky AL, Gross CP. Stereotactic Body Radiation Therapy Versus Intensity-Modulated Radiation Therapy for Prostate Cancer: Comparison of Toxicity. J Clin Oncol 2014, 32:1195-1201

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.