Użyteczność metod radioizotopowych w leczeniu przerzutów nowotworowych do układu kostnego – przegląd metod

Main Article Content

Roksana Zając
Paulina Radzińska
Agata Karolina Pietrzak
Katarzyna Wiecheć
Jakub Żurawski
Witold Cholewiński

Abstract

StreszczenieLeczenie dolegliwości bólowych będących konsekwencją przerzutów nowotworowych w układzie kostnym stanowi ważny problem kliniczny z uwagi na istotne obniżenie jakości życia chorego onkologicznego. Towarzyszące zaawansowanej chorobie nowotworowej zmiany przerzutowe oprócz bólu, są także przyczyną złamań patologicznych oraz upośledzenia funkcji ruchowych pacjenta, a nieleczone mogą być przyczyną krytycznych dla życia chorego powikłań. Zastosowanie leczenia radioizotopowego jako jednej z form terapii paliatywnej, jest ważnym i efektywnym sposobem zapobiegania komplikacjom zdrowotnym związanym z rozwojem przerzutów do układu szkieletowego.Abstract  Palliative therapy in patients’ suffering from metastatic bone lesions is an important clinical problem due to a significant reduction in the quality of life of an oncological patient. The metastatic bone lesions regardless pain are also the cause of pathological fractures and impairments of the patient's motor functions and untreated can affect mortality more often than primary neoplastic disease. The palliative therapy using radioisotopes seems to be an important and effective method which might prevent the critical health complications caused by the skeletal tumors.

Article Details

How to Cite
Zając, R., Radzińska, P., Pietrzak, A., Wiecheć, K., Żurawski, J., & Cholewiński, W. (2019). Użyteczność metod radioizotopowych w leczeniu przerzutów nowotworowych do układu kostnego – przegląd metod. Letters in Oncology Science, 15(4), 126-133. https://doi.org/10.21641/los.15.4.99
Section
Review papers
Author Biographies

Roksana Zając, The Greater Poland Cancer Centre

RadiographerNuclear Medicine DepartmentGreater Poland Cancer Centre  

Paulina Radzińska, Słuchacz studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

Licencjat Elektroradiologii Paulina Radzińskaabsolwent studiów stacjonarnych I stopniana kierunku ElektroradiologiaWydział Nauk o ZdrowiuUniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

Agata Karolina Pietrzak, Zakład Medycyny Nuklearnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

dr n.med. Agata Karolina PietrzakMłodszy Asystent Elektroradiologiiw Zakładzie Medycyny NuklearnejWielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

Katarzyna Wiecheć, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

mgr Katarzyna WiechećSłuchacz stacjonarnych studiów III stopniaw Katedrze i Zakładzie Psychologii KlinicznejUniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Jakub Żurawski, Zakład Immunobiochemii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Jakub ŻurawskiKierownik Zakładu Immunobiochemii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w PoznaniuProdziekan ds. studenckich przy Wydziale Nauk o ZdrowiuUniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Witold Cholewiński, Katedra i Zakład Elektroradiologii przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Witold CholewińskiKierownik Zakładu Medycyny NuklearnejWielkopolskiego Centrum Onkologii w PoznaniuPełnomocnik Dziekana ds. kierunku Elektroradiologiaprzy Wydziale Nauk o ZdrowiuUniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

References

1. Smith HS, Mohsin I. Painful Boney Metastases. The Korean J Pain 2013;26:223-41.

2. Heindel W, Gübitz R, Vieth V, Weckesser M, Schober O, Schäfers M.
The Diagnostic Imaging of Bone Metastases. Dtsch Artzebl Int
2014;111:741-47.

3. Krzeszinski JY, Wan Y. New therapeutic targets for cancer bone metastases. Trends Pharmacol Sci 2015;36:360-73.

4. Menezes ME, Das SK, Minn I, Emdad L, Wang XY, Sarkar D, et al. Detecting Tumor Metastases: The Road to Therapy Starts Here. Adv Cancer Res 2016;132:1-44.

5. O’Sullivan GJ, Carty FL, Cronin CG. Imaging of bone metastasis: An update. World J Radiol 2015;7:202-11.

6. Macedo F, Ladeira K, Pinho F, Saraiva N, Bonito N, Pinto L, et al. Bone Metastases: An Overview. Oncol Rev 2017;11:321.

7. Łukaszewski B, Nazar J, Goch M. Diagnostic methods for detection of bone metastases. Contemp Oncol (Pozn). 2017; 21: 98–103.

8. Rizzoli R, Body JJ, Brandi ML, Cannata-Andia J, Chappard D, El Maghraoui A, et al. Cancer-associated bone disease. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporos Int 2013;24:2929-53.

9. Gdowski AS, Ranjan A, Vishwanatha JK. Current concepts in bone metastasis, contemporary therapeutic strategies and ongoing clinical trials. J Exp Clin Cancer Res 2017;36:108.

10. El-Amm J, Freeman A, Patel N, Aragon-Ching JB. Bone-Targeted Therapies in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: Evolving Paradigms. Prostate Cancer 2013;2013:210686.

11. Goyal J, Antonarakis ES. Bone-targeting radiopharmaceuticals for the treatment of prostate cancer with bone metastases. Cancer letters 2012;323:135-46.

12. Iagaru AH, Mittra E, Colletti PM, Jadvar H. Bone-Targeted Imaging and Radionuclide Therapy in Prostate Cancer. J Nucl Med 2016;57(Suppl 3):19S-24S.

13. Cook GJR, Azad G, Padhani AR. Bone imaging in prostate cancer: the evolving roles of nuclear medicine and radiology. Clin Transl Imaging 2016;4:439-47.

14. Muralidharan A, Smith MT. Pathobiology and management of prostate cancer-induced bone pain: recent insights and future treatments. Inflammopharmacology 2013;21:339-63.

15. El-Amm J, Aragon-Ching JB. Targeting Bone Metastases in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. Clin Med Insights Oncol 2016;10(Suppl 1):11-19.

16. Handkiewicz-Junak D, Poeppel TD, Bodei L, Aktolun C, Ezziddin S, Giammarile F, et al. EANM guidelines for radionuclide therapy of bone metastases with beta-emitting radionuclides. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2018;45:846-59.

17. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej (Dz. Urz. Min. Zdrow., poz. 82).

18. Raval A, Dan TD, Williams NL, Pridjian A, Den RB. Radioisotopes in management of metastatic prostate cancer. Indian J Urol 2016;32:277-81.

19. Poeppel TD, Handkiewicz-Junak D, Andreeff M. EANM guideline for radionuclide therapy with radium-223 of metastatic castration-resistant prostate cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2018;45:824-45.

20.Turner PG, O’Sullivan JM. 223Ra and other bone-targeting radiopharmaceuticals—the translation of radiation biology into clinical practice. The Br J Radiol 2015;88:20140752.

21. Zagozda, M., Litwiniuk, M., & Ziarko, M. Nawrót choroby nowotworowej – emocjonalne konsekwencje i możliwości psychologicznej pomocy. Zeszyty Naukowe WCO/Letters in Oncology Science 2017;14:125-32.

22. Zhang W, Zhao W, Jia Z, Deng H. Strontium-89 therapy for the treatment of huge osseous metastases in prostate carcinoma: A case report. Exp Ther Med 2013;5:608-10.

23. Malicki, J. Opieka onkologiczna w Wielkopolsce na tle zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce – część 2. Wykrywanie i zaawansowanie choroby, kształcenie specjalistów i rola badań naukowych. Zeszyty Naukowe WCO/Letters in Oncology Science 2016;13:8-17.