Użyteczność metod radioizotopowych w leczeniu przerzutów nowotworowych do układu kostnego – przegląd metod
PDF (Język Polski)

Keywords

onkologia
przerzuty do kości
terapia izotopowa
radiofarmaceutyki
bone metastases
oncology
radioisotope therapy
radiopharmaceutical

How to Cite

Zając, R., Radzińska, P., Pietrzak, A. K., Wiecheć, K., Żurawski, J., & Cholewiński, W. (2019). Użyteczność metod radioizotopowych w leczeniu przerzutów nowotworowych do układu kostnego – przegląd metod. Letters in Oncology Science, 15(4), 126–133. https://doi.org/10.21641/los.15.4.99

Abstract

Streszczenie

Leczenie dolegliwości bólowych będących konsekwencją przerzutów nowotworowych w układzie kostnym stanowi ważny problem kliniczny z uwagi na istotne obniżenie jakości życia chorego onkologicznego. Towarzyszące zaawansowanej chorobie nowotworowej zmiany przerzutowe oprócz bólu, są także przyczyną złamań patologicznych oraz upośledzenia funkcji ruchowych pacjenta, a nieleczone mogą być przyczyną krytycznych dla życia chorego powikłań. Zastosowanie leczenia radioizotopowego jako jednej z form terapii paliatywnej, jest ważnym
i efektywnym sposobem zapobiegania komplikacjom zdrowotnym związanym
z rozwojem przerzutów do układu szkieletowego.

Abstract 

Palliative therapy in patients’ suffering from metastatic bone lesions is an important clinical problem due to a significant reduction in the quality of life of an oncological patient. The metastatic bone lesions regardless pain are also the cause of pathological fractures and impairments of the patient's motor functions and untreated can affect mortality more often than primary neoplastic disease. The palliative therapy using radioisotopes seems to be an important and effective method which might prevent the critical health complications caused by the skeletal tumors.

https://doi.org/10.21641/los.15.4.99
PDF (Język Polski)

References

Smith HS, Mohsin I. Painful Boney Metastases. The Korean J Pain 2013;26:223-41.

Heindel W, Gübitz R, Vieth V, Weckesser M, Schober O, Schäfers M.

The Diagnostic Imaging of Bone Metastases. Dtsch Artzebl Int

;111:741-47.

Krzeszinski JY, Wan Y. New therapeutic targets for cancer bone metastases. Trends Pharmacol Sci 2015;36:360-73.

Menezes ME, Das SK, Minn I, Emdad L, Wang XY, Sarkar D, et al. Detecting Tumor Metastases: The Road to Therapy Starts Here. Adv Cancer Res 2016;132:1-44.

O’Sullivan GJ, Carty FL, Cronin CG. Imaging of bone metastasis: An update. World J Radiol 2015;7:202-11.

Macedo F, Ladeira K, Pinho F, Saraiva N, Bonito N, Pinto L, et al. Bone Metastases: An Overview. Oncol Rev 2017;11:321.

Łukaszewski B, Nazar J, Goch M. Diagnostic methods for detection of bone metastases. Contemp Oncol (Pozn). 2017; 21: 98–103.

Rizzoli R, Body JJ, Brandi ML, Cannata-Andia J, Chappard D, El Maghraoui A, et al. Cancer-associated bone disease. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporos Int 2013;24:2929-53.

Gdowski AS, Ranjan A, Vishwanatha JK. Current concepts in bone metastasis, contemporary therapeutic strategies and ongoing clinical trials. J Exp Clin Cancer Res 2017;36:108.

El-Amm J, Freeman A, Patel N, Aragon-Ching JB. Bone-Targeted Therapies in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: Evolving Paradigms. Prostate Cancer 2013;2013:210686.

Goyal J, Antonarakis ES. Bone-targeting radiopharmaceuticals for the treatment of prostate cancer with bone metastases. Cancer letters 2012;323:135-46.

Iagaru AH, Mittra E, Colletti PM, Jadvar H. Bone-Targeted Imaging and Radionuclide Therapy in Prostate Cancer. J Nucl Med 2016;57(Suppl 3):19S-24S.

Cook GJR, Azad G, Padhani AR. Bone imaging in prostate cancer: the evolving roles of nuclear medicine and radiology. Clin Transl Imaging 2016;4:439-47.

Muralidharan A, Smith MT. Pathobiology and management of prostate cancer-induced bone pain: recent insights and future treatments. Inflammopharmacology 2013;21:339-63.

El-Amm J, Aragon-Ching JB. Targeting Bone Metastases in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. Clin Med Insights Oncol 2016;10(Suppl 1):11-19.

Handkiewicz-Junak D, Poeppel TD, Bodei L, Aktolun C, Ezziddin S, Giammarile F, et al. EANM guidelines for radionuclide therapy of bone metastases with beta-emitting radionuclides. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2018;45:846-59.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej (Dz. Urz. Min. Zdrow., poz. 82).

Raval A, Dan TD, Williams NL, Pridjian A, Den RB. Radioisotopes in management of metastatic prostate cancer. Indian J Urol 2016;32:277-81.

Poeppel TD, Handkiewicz-Junak D, Andreeff M. EANM guideline for radionuclide therapy with radium-223 of metastatic castration-resistant prostate cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2018;45:824-45.

Turner PG, O’Sullivan JM. 223Ra and other bone-targeting radiopharmaceuticals—the translation of radiation biology into clinical practice. The Br J Radiol 2015;88:20140752.

Zagozda, M., Litwiniuk, M., & Ziarko, M. Nawrót choroby nowotworowej – emocjonalne konsekwencje i możliwości psychologicznej pomocy. Zeszyty Naukowe WCO/Letters in Oncology Science 2017;14:125-32.

Zhang W, Zhao W, Jia Z, Deng H. Strontium-89 therapy for the treatment of huge osseous metastases in prostate carcinoma: A case report. Exp Ther Med 2013;5:608-10.

Malicki, J. Opieka onkologiczna w Wielkopolsce na tle zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce – część 2. Wykrywanie i zaawansowanie choroby, kształcenie specjalistów i rola badań naukowych. Zeszyty Naukowe WCO/Letters in Oncology Science 2016;13:8-17.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.