Zastosowanie brachyterapii HDR u chorych z rakiem jelita grubego w leczeniu choroby oligometastatycznej w wątrobie – przegląd technik i wskazań.
PDF (Język Polski)

Supplementary Files

Rysunek 3 (Język Polski)
Rysunek 2 (Język Polski)
Rysunek 1 (Język Polski)
Rysunek 4 (Język Polski)
Rysunek 5 (Język Polski)
Tabela 1 (Język Polski)
Tabela 2 (Język Polski)
Tabela 3 (Język Polski)

Keywords

brachyterapia
choroba oligometastatyczna
rak jelita grubego
przerzuty do wątroby

How to Cite

Burchardt, W., & Burchardt, E. (2018). Zastosowanie brachyterapii HDR u chorych z rakiem jelita grubego w leczeniu choroby oligometastatycznej w wątrobie – przegląd technik i wskazań. Letters in Oncology Science, 15(3), 107–116. https://doi.org/10.21641/los.15.3.89

Abstract

Wprowadzenie: W leczeniu rak jelita grubego (RJG), mimo zdiagnozowania stadium IV ( przerzuty nowotworu np. do wątroby) podejmuje się próby leczenia radykalnego, co może dawać długoletnie przeżycia , a nawet wyleczenia. W ostatnich latach rozróżniono w stopniu IV choroby nowotworowej chorobę oligometastatyczną (OLM). Choroba OLM oznacza etap w przebiegu choroby nowotworowej , kiedy liczba i objętość ognisk przerzutowych jest policzalna.

Metoda: Przeanalizowano obecny stan w wiedzy w oparciu o dostępne publikacje i doniesienia z onkologicznych konferencji międzynarodowych , dotyczących leczenia zmian przerzutowych raka jelita grubego (RJG) w wątrobie. Przedstawiono techniki przezskórnej brachyterapii HDR zmian w wątrobie i przedstawiono jej zastosowanie.

Wyniki:  RJG daje przerzuty do wątroby w ok. 50 % przypadków. W opublikowanych badaniach wykazano, że połączenie leczenia miejscowego z leczeniem systemowym daje lepsze wyniki leczenia oraz wydłuża przeżycie u chorych z nieresekcyjnymi przerzutami do wątroby w porównaniu do samodzielnego leczenia systemowego . Przezskórna brachyterapia zmian w wątrobie to bezpieczna i skuteczną metodą leczenia, której zastosowanie ciągle wzrasta. Ma szczególne zastosowanie w guzach wątroby , które są nieoperacyjne i nie mogą być poddane leczeniu termicznym lub teleradioterapii. W odróżnieniu od technik termicznych brachyterapia cechuje się wysoką kontrolą miejscową zmian nawet > 5 cm,  w guzach położonych blisko narządów krytycznych i dużych naczyń. Jest to metoda, która uzupełnia możliwości leczenia zmian w wątrobie RJG.

Wnioski: Brachyterapia choroby oligometastatycznej RJG w odróżnieniu od technik termicznych cechuje się wysoką precyzją leczenia z niską toksycznością w narządach krytycznych. Jednakże to postępowanie nie jest odpowiednie dla chorych z mnogimi przerzutami.

https://doi.org/10.21641/los.15.3.89
PDF (Język Polski)

References

Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. [Internet]. 2015 [cited 2018 May 26]. Available from: http://onkologia.org.pl/raporty/

Shah SA, Haddad R, Al-Sukhni W, Kim RD, Greig PD, Grant DR, et al. Surgical Resection of Hepatic and Pulmonary Metastases from Colorectal Carcinoma. J Am Coll Surg [Internet]. 2006 Mar [cited 2018 May 26];202(3):468–75. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16500252

Dictionary of Cancer Terms - National Cancer Institute. Definition of oligometastasis - NCI [Internet]. [cited 2018 May 26]. Available from: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/oligometastasis

Weichselbaum RR, Hellman S. Oligometastases revisited. Nat Rev Clin Oncol [Internet]. 2011 Jun 22 [cited 2018 May 26];8(6):378–82. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21423255

Deborah Freedman-Cass N, Gregory KM, Benson AB, Robert CH, Al-Hawary MM, Cederquist L, et al. NCCN Guidelines Version 2.2018 Colon Cancer. [cited 2018 May 26]; Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf

Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R, Sobrero A, Van Krieken JH, Aderka D, et al. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2016;27(8):1386–422.

Potemski P, Polkowski W, Bujko K, Didkowska J, Guzel Z, Herman R, et al. Nowotwory układu pokarmowego. Zalec postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. 2013;106–209.

Manfredi S, Lepage C, Hatem C, Coatmeur O, Faivre J, Bouvier A-M. Epidemiology and management of liver metastases from colorectal cancer. Ann Surg [Internet]. 2006 Aug [cited 2018 May 26];244(2):254–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16858188

Garden OJ, Rees M, Poston GJ, Mirza D, Saunders M, Ledermann J, et al. Guidelines for resection of colorectal cancer liver metastases. Gut [Internet]. 2006 Aug [cited 2018 May 26];55 Suppl 3(Suppl 3):iii1-8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16835351

Goldberg SN, Gazelle GS, Dawson SL, Rittman WJ, Mueller PR, Rosenthal DI. Tissue ablation with radiofrequency: effect of probe size, gauge, duration, and temperature on lesion volume. Acad Radiol [Internet]. 1995 May [cited 2018 May 26];2(5):399–404. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9419582

Solbiati L, Livraghi T, Goldberg SN, Ierace T, Meloni F, Dellanoce M, et al. Percutaneous Radio-frequency Ablation of Hepatic Metastases from Colorectal Cancer: Long-term Results in 117 Patients. Radiology [Internet]. 2001 Oct 1 [cited 2018 May 26];221(1):159–66. Available from: http://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2211001624

Curley SA, Izzo F. Radiofrequency ablation of primary and metastatic hepatic malignancies. Int J Clin Oncol [Internet]. 2002 Apr [cited 2018 May 26];7(2):72–81. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12018113

Ricke J, Wust P, Stohlmann A, Beck A, Cho CH, Pech M, et al. CT-guided interstitial brachytherapy of liver malignancies alone or in combination with thermal ablation: phase I–II results of a novel technique. Int J Radiat Oncol [Internet]. 2004 Apr 1 [cited 2018 May 26];58(5):1496–505. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15050329

Ricke J, Wust P, Wieners G, Beck A, Cho CH, Seidensticker M, et al. Liver Malignancies: CT-Guided Interstitial Brachytherapy in Patients with Unfavorable Lesions for Thermal Ablation. J Vasc Interv Radiol [Internet]. 2004 Nov [cited 2018 May 26];15(11):1279–86. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15525748

Maffione AM, Lopci E, Bluemel C, Giammarile F, Herrmann K, Rubello D. Diagnostic accuracy and impact on management of 18F-FDG PET and PET/CT in colorectal liver metastasis: a meta-analysis and systematic review. Eur J Nucl Med Mol Imaging [Internet]. 2015 Jan 16 [cited 2018 May 26];42(1):152–63. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25319712

Ruers T, Van Coevorden F, Punt CJA, Pierie J-PEN, Borel-Rinkes I, Ledermann JA, et al. Local Treatment of Unresectable Colorectal Liver Metastases: Results of a Randomized Phase II Trial. J Natl Cancer Inst [Internet]. 2017 [cited 2018 May 26];109(9). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28376151

Geoghegan JG, Scheele J. Treatment of colorectal liver metastases. Br J Surg [Internet]. 1999 Feb [cited 2018 May 26];86(2):158–69. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10100781

Ricke J, Mohnike K, Pech M, Seidensticker M, Rühl R, Wieners G, et al. Local response and impact on survival after local ablation of liver metastases from colorectal carcinoma by computed tomography-guided high-dose-rate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2010;78(2):479–85.

Bretschneider T, Ricke J, Gebauer B, Streitparth F. Image-guided high-dose-rate brachytherapy of malignancies in various inner organs-technique, indications, and perspectives. J Contemp Brachytherapy. 2016;8(3):251–61.

Collettini F, Lutter A, Schnapauff D, Hildebrandt B, Puhl G, Denecke T, et al. Unresectable colorectal liver metastases: Percutaneous ablation using CT-guided high-dose-rate brachytherapy (CT-HDBRT). RoFo Fortschritte auf dem Gebiet der Rontgenstrahlen und der Bildgeb Verfahren. 2014;186(6):606–12.

Solbiati L, Ahmed M, Cova L, Ierace T, Brioschi M, Goldberg SN. small liver colorectal Metastases Treated with Percutaneous radiofrequency ablation: Local Response Rate and Long-term Survival with Up to 10-year Follow-up 1. Radiol n Radiol [Internet]. 2012 [cited 2018 May 26];265. Available from: https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/radiol.12111851

Gillams AR, Lees WR. Five-year survival following radiofrequency ablation of small, solitary, hepatic colorectal metastases. J Vasc Interv Radiol [Internet]. 2008 May [cited 2018 May 26];19(5):712–7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18440460

Scorsetti M, Arcangeli S, Tozzi A, Comito T, Alongi F, Navarria P, et al. Is Stereotactic Body Radiation Therapy an Attractive Option for Unresectable Liver Metastases? A Preliminary Report From a Phase 2 Trial. Int J Radiat Oncol [Internet]. 2013 Jun 1 [cited 2018 May 26];86(2):336–42. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23433800

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.