Rola badania PET w leczeniu raka szyjki macicy w doniesieniach na 3rd ESTRO Forum 2015
PDF (Język Polski)

Supplementary Files

Untitled (Język Polski)
Untitled (Język Polski)
Tab II (Język Polski)

Keywords

rak szyjki macicy
FDG-PET
FLT-PET
radioterapia

How to Cite

Burchardt, E. (2017). Rola badania PET w leczeniu raka szyjki macicy w doniesieniach na 3rd ESTRO Forum 2015. Letters in Oncology Science, 14(2), 33–38. https://doi.org/10.21641/los.14.2.28

Abstract

W 2015 roku w Barcelonie odbyła się  kolejna konferencja naukowa Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO). Szczególną uwagę należy poświęcić doniesieniom naukowym dotyczącym roli badań obrazowych z dziedziny medycyny nuklearnej. Jest to temat o coraz wiekszym znaczeniu, ktory w obecnej chwili jest w centrum zainteresowania wielu specjalistów zajmujących sie leczeniem onkologicznym.  Także w ginekologii onkologicznej wielu autorow prac przedstawiło swoje badania z zakresu roli badania PET w  leczeniu raka szyjki macicy.

https://doi.org/10.21641/los.14.2.28
PDF (Język Polski)

References

Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. IARC CancerBase No. 5 [CD-ROM]. Version 1.1. Lyon: IARC Press; 2001. GLOBOCAN 2000

Krzakowski M, Warzocha K. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2013;9 (supl. B).

Krajowy Rejestr Nowotworów - Raporty na podstawie danych Centrum Onkologii. Warszawa: Zak³ad Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie; 2013 [cited 16-11-2014]; Available from: http://85.128.14.124/krn/

Grigsby PW1, Siegel BA, Dehdashti F. Lymph node staging by positron emission tomography in patients with carcinoma of the cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004 Mar 15;58(4):1289-97.

Esthappan J1, Mutic S, Malyapa RS, Grigsby PW, Zoberi I, Dehdashti F, Miller TR, Bosch WR, Low DA.Treatment planning guidelines regarding the use of CT/PET-guided IMRT for cervical carcinoma with positive paraaortic lymph nodes. Eur J Radiol. 2011 Apr;78(1):12-20. doi: 10.1016/j.ejrad.2009.12.035.

Musto A1, Rampin L, Nanni C, Marzola MC, Fanti S, Rubello D. Present and future of PET and PET/CT in gynaecologic malignancies. J Natl Compr Canc Netw. 2013 Mar 1;11(3):320-43.

Yeh LS1, Hung YC, Shen YY, Kao CH, Lin CC, Lee CC. Detecting para-aortic lymph nodal metastasis by positron emission tomography of 18F-fluorodeoxyglucose in advanced cervical cancer with negative magnetic resonance imaging findings. Oncol Rep. 2002 Nov-Dec;9(6):1289-92.

Lin WC1, Hung YC, Yeh LS, Kao CH, Yen RF, Shen YY. Usefulness of (18)F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography to detect para-aortic lymph nodal metastasis in advanced cervical cancer with negative computed tomography findings. J Clin Oncol. 1999 Jan;17(1):41-5.

Rose PG1, Adler LP, Rodriguez M, Faulhaber PF, Abdul-Karim FW, Miraldi F. Positron emission tomography for evaluating para-aortic nodal metastasis in locally advanced cervical cancer before surgical staging: a surgicopathologic study. J Clin Oncol. 1999 Jan;17(1):41-5.

Michael J. Reinhardt, MD, , Claudia Ehritt-Braun, MD, Dagmar Vogelgesang, MD, Christian Ihling, MD, Stefan Högerle, MD, Michael Mix, MSc, Ernst Moser, MD, PhD, and Thomas M. Krause, MD Metastatic Lymph Nodes in Patients with Cervical Cancer: Detection with MR Imaging and FDG PET.

Tarik Belhocine, MD,Alain Thille, MD, Viviana Fridman, MD, Adelin Albert, PhD,Laurence Seidel, M.Sc.,Philippe Nickers, MD, Frederic Kridelka, MD, and Pierre Rigo, MD Contribution of Whole-Body 18FDG PET Imaging in the Management of Cervical Cancer. Gynecologic Oncology 87, 90 –97 (2002)

Perez & Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 6e, By Edward C. Halperin, Luther W. Brady, Carlos A. Perez and David E. Wazer

Grigsby PW, Siegel BA, Dehdashti F, et al. Posttherapy surveillance monitoring of cervical cancer by FDG-PET. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;55:907–913

Grigsby PW, Siegel BA, Dehdashti F, et al. Posttherapy [18F] fluorodeoxyglucose positron emission tomography in carcinoma of the cervix: response and outcome. J Clin Oncol 2004;22:2167–2171

Kidd EA, Spencer CR, Huettner PC, et al. Cervical cancer histology and tumor differentiation affect 18F-fluorodeoxyglucose uptake. Cancer 2009;115:3548–355

Sahar Mirpour1, Joyce C. Mhlanga1, Prashanti Logeswaran2, Gregory Russo3, Gustavo Mercier2 and Rathan M. Subramaniam1, The Role of PET/CT in the Management of Cervical Cancer2Review, 2013

Belhocine T, Thille A, Fridman V, et al. Contribution of whole-body 18FDG PET imaging in the management of cervical cancer. Gynecol Oncol 2002;

Francis DL, et al.Assessment of recurrent colorectal cancer following 5-fluorouracil chemotherapy using both 18FDG and 18FLT PET. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004

] Been LB, Suurmeijer AJ, Cobben DC, Jager PL, Hoekstra HJ, Elsinga PH 2004. [18F]FLT-PET in oncology: current status and opportunities. Eur J Nucl Med Mol Imaging 31: 1659–72

E. Burchardt, P. Cegla, A. Roszak, W. Cholewinski Comparison of 18F-FLT PET and 18F-FDG PET in the radiotherapy treatment of cervical cancer

Radiotherapy and Oncology April 2015Volume 115, Supplement 1, Pages S215–S216

Klopp AH1, Moughan J, Portelance L, Miller BE, Salehpour MR, Hildebrandt E, Nuanjing J, D'Souza D, Souhami L, Small W Jr, Gaur R, Jhingran A. Hematologic toxicity in RTOG 0418: a phase 2 study of postoperative IMRT for gynecologic cancer. 2013

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.